Phương Thức Nhập Liệu Dễ Dàng

Phần mềm kế toán phải là hệ thống mà dù đó là người không am
hiểu về kiến thức kế toán thì cũng có thể nhập và tìm kiếm một cách dễ dàng.

TÍNH NĂNG

Phương Thức Nhập Liệu Dễ Dàng

Duy trì dữ liệu kế toán chính xác có thể gặp khó khăn khi dùng những phần mềm không được thiết kế dành cho kế toán.Những rủi ro về lỗi và thiếu sót sẽ được giảm thiểu đáng kể khi sử dụng phần mềm kế toán tích hợp. ECOUNT ERP đã tạo hệ thống ERP tích hợp được thiết kế dành cho phòng kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm có đầy đủ các báo cáo và chức năng cần thiết giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả hơn.

Vấn đề thương gặp

 • Phần mềm kế toán khó sử dụng và nắm bắt.
 • Sổ cái viết bằng tay và Excel dẫn đến nhiều lỗi và thiếu sót.
 • Khó khăn để xem xét các dữ liệu khi dùng Excel.
 • Để ghi nhận đúng, phòng kế toán phải nhập thông tin ở nhiều nơi khác nhau cho một giao dịch.
 • Hầu hết các phần mềm kế toán phải cài đặt trên máy tính và không thể truy cập khi ở ngoài văn phòng.
 • Nhiều phần mềm kế toán không được tích hợp cho các phòng ban khác, dẫn đến việc trùng lặp và gia tăng tỷ lệ lỗi và thiếu sót.
Với ECOUNT ERP, người sử dụng có thể truy cập vào sổ sách và các sổ kế toán của hệ thống tích hợp. Phần mềm được thiết kế sử dụng đơn giản ngay cả với những ai có ít làm việc về kế toán. Người sử dụng làm việc hiểu quả hơn vì tốn ít thời gian nhập các giao dịch trong khi giảm thiểu rủi ro lỗi xảy ra.

Lợi ích

 • Một phần mềm dễ-sử-dụng giúp người dùng thích ứng nhanh chóng.
 • Hệ thống tích hợp giảm thiểu lượng công việc và các việc dư thừa.
 • Ngay cả những nhân viên có kiến thức căn bản kế toán cũng có thể dùng ECOUNT ERP để ghi nhận các giao dịch.
 • Tích hợp bán hàng: và dữ liệu kế toán giúp việc quản lý và các dữ liệu tài khoản phải thu thêm chính xác.
 • Tạo báo cáo: kế toán theo thời gian thực tốn ít thời gian hơn sử dụng Excel.

Chức năng chính

Dễ nhập liệu cho tất cả người dùng

 • Dễ dàng đối với tất cả các mức kế toán - không cần phải có kiến thức ghi sổ kép vẫn có thể ghi nhận giao dịch.
 • Các giao dịch ghi nhận trên phân hệ kế toán được tự động ghi vào nhật ký.
 • Dùng chức năng Nhập Nhanh để ghi nhận các giao dịch thường xuyên xảy ra bao gồm bán hàng mới, thu tiền mặt, thanh toán và chi phí.
 • Phần mềm giữ việc theo dõi thay đổi một cách rõ ràng, ai đã thê, sửa hoặc xóa dữ liệu.
[Màn hình nhập hóa đơn bán hàng theo phương thức nhập liệu dễ dàng]

Báo cáo đơn giản

 • Tạo các báo báo trong thời gian ngắn.
 • Các báo cáo rất dễ hiểu.
 • Các báo cáo ghi chi tiết hoặc tổng hợp các thông tin cần thiết.
[Báo cáo tiền mặt]

Tùy chỉnh Hệ Thống Kế Toán và Thuế

 • ECOUNT ERP cung cấp bảng Hệ Thống Kế Toán, bạn có thể bắt đầu sử dụng ECOUNT ERP mà không cần thêm một tài khoản kế toán nào khác nữa.
 • Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh lại Hệ Thống Kế Toán – thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các tài khoản hiện có.
 • Hệ Thống Kế Toán bao gồm các tài khoản cần thiết cho mọi loại hình doanh nghiệp như sản xuất, phân phối, dịch vụ.
 • Các chứng từ kế toán được ghi nhật ký theo đúng tiêu chuẩn và quy định của chính phủ của các quốc gia khác nhau.
 • Hệ thống kế toán hiện tại hỗ trợ mặc định cho ngôn ngữ Anh, Hàn, Nhật, Việt, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Nhưng doanh nghiệp có thể tùy chỉnh lại theo bất cứ ngôn ngữ nào.
[Tùy chỉnh Hệ Thống Kế Toán và Thuế]

Hệ thống ERP tích hợp

 • Phòng kế toán có thể xem các dữ liệu bán hàng, hàng tồn kho và mua hàng theo thời gian thực.
 • Các giao dịch bán hàng, mua hànghàng tồn kho được tự động phản ánh trong hệ thống kế toán mà không cần phải nhập lại.
 • Tài khoản phải trảTài khoản phải thu được tự động cập nhật khi thu chi tiền mặt được nhập vào hệ thống.
 • Duy trì các báo cáo tài khoản phải thu và tài khoản phải trả chính xác.
[Tìm kiếm dữ liệu kế toán và dữ liệu hàng tồn kho (Sổ Bán/Mua Hàng)]