Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Để phát triển doanh nghiệp thì quý khách cần kiểm tra chính xác tình
hình kinh doanh trong các giai đoạn khác nhau, và các báo cáo phải
được cập nhật theo thời gian thực để giúp doanh nghiệm ra quyết định chính xác.

TÍNH NĂNG

Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Tất cả quản lý đều cố gắng quản doanh nghiệp của họ thành công, nhưng thiếu cập nhật theo thời gian thực và các báo cáo dễ hiểu lại khiến việc ra quyết định đúng đắn rất khó khăn. Điều quan trọng nhất là hệ thống ERP phải có khả năng tạo ra các báo cáo đầy đủ thông tin cho phép các nhà quản lý ra quyết định đúng đắn. ECOUNT ERP bao gồm cả chức năng đó, chúng tôi phát triển phần mềm kế toán dành cho các chuyên viên. Người sử dụng dễ dàng truy xuất các báo cáo kế toán mọi lúc mọi nơi, các nhà quản lý có thể truy xuất vào những tài liệu quan trọng bao gồm các báo cáo tài chính, các sổ kế toán từ máy tính xách tay hoặc các thiết bị di động để đưa ra các quyết định kinh doanh.

Vấn đề thường gặp

 • Quỹ tiền không khớp giữa các phòng ban khác nhau.
 • Tổng hợp thông tin kế toán thiếu nói rõ hiện trạng sở hữu và nợ của tài khoản.
 • Truy xuất các báo cáo kế toán bị giới hạn.
 • Các báo cáo kế toán rất khó hiểu.
 • Không thể truy xuất các tài khoản từ xa khi ra ngoài văn phòng hoặc đi công tác.
Với ECOUNT ERP, Giám Đốc Điều Hành và các chuyên viên phụ trách có thể tìm kiếm các báo cáo và sổ sách cần thiết cho hoạt động quản lý doanh nghiệp ngay lập tức thông qua ECOUNT ERP. Người sử dụng có thể xem xét báo cáo mọi lúc mọi nơi với một chiếc máy tính hoặc thiết bị di động mà không cần phải yêu cầu phòng kế toán viết báo cáo.

Lợi ích

 • Cung cấp các báo cáo quan trọng để cập nhật tình hình kế toán ngay lập tức.
 • Toàn bộ tình hình của công ty có thể được theo dõi mọi lúc mọi nơi chỉ cần đường truyền Internet.
 • Bạn có thể dễ dàng quản lý chi phí và các thanh toán của công ty.
 • Quản lý chi phí, thanh toán, thu tiền mặt và các tài khoản khác dễ dàng hơn.
 • Tạo các biểu đồ báo cáo để xem xu hướng và biến động.
 • Cho phép nhìn rõ bức tranh tài chính của công ty để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Chức năng chính

Cung cấp các báo cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp

 • Các tài liệu quản trị: Báo cáo tiền mặt, Báo cáo quỹ, Báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, Phải thu/Phải trả quá hạn, Báo cáo quản trị, .v.v.
 • Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Bảng bảo cáo tài chính, Biểu phí, .v.v.
 • Sổ cái: Sổ cái I, Sổ Bán/Mua Hàng, Nhật ký chung, Sổ tiền mặt, .v.v.
[Cung cấp các báo cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp]

Truy cập mọi lúc mọi nơi

 • Có thể tạo ra các báo cáo lãi lỗ mới nhất, báo cáo tiền mặt, báo cáo dòng tiền, báo cáo tình trạng phải thu, phải trả, .v.v. ngay lập tức.
 • Tất cả các báo cáo được liên kết đến giao dịch gốc hoặc chứng từ để phân tích xa hơn.
 • Truy cập phần mềm bất cứ lúc nào thông qua máy tính xách tay, điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng để theo dõi tình trạng các tài khoản và biến động quỹ.
[Báo cáo tiền mặt]

Quản lý chi phí và thanh toán

 • Người sử dụng có thể quản lý và phê duyệt ngân sách, các chứng từ thanh toán và chi phí thông qua chức năng phê duyệt điện tử.
 • Quản lý các chi phí và ngân sách vượt mức với cấu hình phê duyệt.
 • Nhận thông báo khi ngân sách vượt mức.
 • Thiết lập hệ thống: để bắt buộc các chứng từ được nhập bởi thành viên xác định phải được phê duyệt.
 • Người sử dụng có thể đính kém các tài liệu liên quan để được trình ký và phê duyệt điện tử.
 • Các chứng từ hoặc yêu cầu được nhận bởi một nhân viên có thể được điều chỉnh trước khi đem trình ký.
 • Phê duyệt các trình ký một cách tự động đế áp dụng vào báo cáo kế toán với phê duyệt điện tử.
[Thiết lập chức năng phê duyệt cho các chứng từ]

Lập kế hoạch chuẩn bị cho tương lai

 • Nhà quản lý có thể tạo các báo cáo dự đoán xu hướng tương lại và có sự chuẩn bị cho tương lai đó.
 • Với chức năng dự toán dòng tiền mặt, người sử dụng có thể quản lý một cách hệ thống số tiền ước lượng các khoản thu chi và áp dụng chúng nếu xảy ra.
 • Phân hệ kế toán, bán hàng, mua hàng và tồn khi được tích hợp với chức năng dự toán dòng tiền mặt. Dễ dàng tạo các dự toán hằng ngày, hằng tháng hoặc hằng năm.
[Biểu đồ]