Quản Lý Tài Sản Cố Định

Quản lý tài sản cố định bắt đầu từ việc phân loại tài sản tới tính toán khấu hao
Đây là việc khó quản lý do cần các kiến thức kế toán liên quan
nhưng đây là công việc bắt buộc để thực hiện quyết toán năm.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Tài Sản Cố Định

Quản lý tài sản cố định yêu cầu kiến thức kế toán bắt đầu từ việc phân loại tài sản cố định cho dến việc tạo báo cáo tài chính. ECOUNT ERP giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tính toán khấu hao theo tài sản và áp dụng những chi tiết đó vào báo cáo tài chính. Với chức năng quản lý tài sản cố định, các doanh nghiệp không chỉ có thể quản lý tài sản cố định mà còn thực hiện các tính toán phân bổ giá trị, khấu hao và phân bổ tổng hợp.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc tính giá trị sổ sách của tài khoản cố định và xác định ngày mua, thời gian sử dụng hữu ích, giá trị thu hồi ước tính và giá trị khấu hao.
 • Khó theo dõi các loại tài sản nhỏ như máy vi tính, máy tính xách tay, máy chiếu và các thiết bị văn phòng khác.
 • Hệ thống hiện tại không dễ dàng để tạo báo cáo tài sản cố định.
 • Khó quản lý chi phí khấu hao và chi phí bảo trì cho các loại tài sản lớn như máy móc và xe.
Với ECOUNT ERP, bạn sẽ được cung cấp các chức năng và báo cáo khác nhau cho phép bạn có thể thấy giá trị hiện tại của tài sản cố định, bất động sản và sự tăng giảm tổng thể của vốn chủ sở hữu.

Lợi ích

 • Tạo báo cáo nhanh chóng để xác định tình hình tài sản cố định bất cứ lúc nào.
 • Xác định được phương pháp tính khấu hao và tính toán chi phí khấu hao.
 • Chi phí khấu hao được áp dụng tự động vào báo cáo tài chính mà không cần phải tái cấu trúc lại.
 • Hệ thống dễ sử dụng cho những nhân viên có ít kiến thức kế toán.
 • Hệ thống tích hợp cho phép người dùng gửi báo cáo và cập nhật đến các phòng ban khác.

Chức năng chính

Dễ dàng thêm tài sản cố định

 • Bạn có thể tạo loại tài sản cố định dựa vào nhu cầu của bạn. Bạn không cần phải đăng ký dựa vào mã kế toán.
 • Người sử dụng có thể quản lý chi tiết hoặc tổng quát tài sản như mong muốn. Dùng mã tiền tố để quản lý nhiều loại trang thiết bị khác nhau.
 • Khi tạo từng loại tài sản cố định, chỉ cần chọn mã kế toán mà bạn muốn phản ánh vào kế toán và tài khoản khấu hao, thì số tiền sẽ được tính tự động và áp dụng vào.
[Đăng ký tài sản cố định tại Danh sách Tài Sản]

Quản lý số lượng và giá trị tài sản

 • Nhập giá trị tăng khi mua thêm tài sản cố định.
 • Nhập giá trị giảm khi bán hoặc thanh lý tài sản cố định.
 • Quản lý số lượng, giá trị và lược sử theo tài sản cố định với những lựa chọn được đề cập ở trên.
[Danh sách Tài Sản Tăng]

Tự động tính khấu hao

 • Chọn phương pháp tính khấu hao là phương pháp khấu hao theo đường thẳng hay phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần.
 • Dễ dàng tính chi phí khấu hao một lần theo phương pháp khấu hao, giá trị mua và thời gian sử dụng hữu ích.
 • Vì kết quả khấu hao được tính sẽ kết nối đến báo cáo kế toán và tự động áp dụng vào báo cáo, bạn không cần phải nhập riêng ra nữa.
[Tự động tính khấu hao]

Các báo cáo tài sản cố định

 • Tạo và tìm kiếm các loại báo cáo khác nhau bao gồm sổ tài sản, danh sách tài sản, số dư tài sản và chênh lệch tài sản.
[Sổ tài sản]