Quản Lý Chi Phí Nhập Khẩu

Thời gian xử lý một lô hàng nhập khẩu thường kéo dài
và cần phải nắm rõ thông tin cho từng lô hàng đó.
Với tính năng quản lý chi phí nhập khẩu,
Ecount ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ nhập khẩu thật hiệu quả.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Chi Phí Nhập Khẩu

Khi nhập khẩu hàng hóa, thời gian từ lúc kết thúc hợp đồng cho đến nhận được hàng có thể rất dài vì lý do đặc trưng của loại giao dịch nhập nhẩu. Vì vậy, lãi vay và các chi phí khác bắt đầu được tích lũy. Để ghi nhận chính xác các chi phí này đúng cách, ECOUNT ERP cung cấp chức năng quản lý chi phí nhập khẩu giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ sắp xếp các chi phí và giao dịch nhập khẩu.

Vấn đề thường gặp

 • Các chi phí nhập khẩu bổ sung không được ghi nhận đúng cách.
 • Theo dõi dữ liệu nhập khẩu của một khách hàng tốn nhiều thời gian.
 • Thiếu phương pháp tổ chức hiệu quả để xử lý các giao dịch ngoại tệ.
 • Các sổ tiền tệ khó cập nhật bởi vì loại tiền tệ không rõ ràng hoặc không được xác định.
Với ECOUNT ERP, người sử dụng có thể sắp xếp các thủ tục nhập khẩu phức tạp (như phí hải quan, phí vận chuyện, phí dịch vụ đầu cuối, .v.v.). Bạn cũng có thể quản lý tài khoản ngân hàng, nội tệ và ngoại tệ của các khách hàng trong cùng một lúc.

Lợi ích

 • Quản lý các chi phí nhập khẩu theo tài khoản, khách hàng, ngày, .v.v.
 • Tích hợp với các phòng ban khác vì vậy chi phí được phản ánh toàn bộ và xuyên suốt.
 • Quản lý nội tệ, ngoại tệ và các loại tài khoản khác một cách độc lập.
 • Dễ dàng gán các chi phí gia tăng đến mặt Hàng và phản ánh chúng trong giá bán.
 • Tạo các báo cáo chi phí nhanh chóng với chi phí trong và ngoài nước.

Chức năng chính

Quản lý chi phí nhập khẩu

 • Quản lý chi phí nhập khẩu bằng cách gán số nhập khẩu cho từng kiện hàng.
 • Không phải lo lắng các chi phí cá nhân như phí hải quan, vận chuyển và phí dịch vụ đầu cuối, phí trách nhiệm, .v.v.
 • Theo dõi chi phí theo kiện hàng và tổng chi phí nhập khẩu.
[Tình hình nhập khẩu]

Áp dụng chi phí nhập khẩu vào giá nhập khẩu

 • Áp dụng chi phí cá nhân vào một đơn vị giá thành mặt hàng từ từng kiện hàng.
 • Dễ dàng tìm kiếm chi phí và tạo báo cáo chi phí nhập khẩu mới nhất.
[Đăng ký các chi phí nhập khẩu]

Quản lý các giao dịch trong và ngoài nước

 • Quản lý các tài khoản ngân hàng được dùng cho các giao dịch nước ngoài
 • Số tiền nội tệ và ngoài tệ được hiển thị độc lập trong báo cáo.
 • Quản lý độc lập các giao dịch ngoại tệ từ các giao dịch nội tệ.
[Sổ tiền tệ]