Quản Lý Các Phòng Ban Và Dự Án

Mang lại một công cụ quản lý chi phí,
tài chính theo từng đơn vị, phòng ban trong doanh nghiệp một cách chi tiết nhất.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Phòng Ban Và Dự Án

Khi doanh thu tăng lên thì số lượng nhân viên cũng phát triển theo, doanh nghiệp phát sinh thêm nhiều loại tài khoản và nhiệm. Hệ thống ERP phải có khả năng cho thấy giao dịch nào đã tiến hành bởi phòng ban hay theo dự án nào. Thêm vào đó, báo cáo quản lý phải cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà quản lý có thể đánh giá chính xác tình hình hiện tại để lập kế hoạch cho tương lai. Phần mềm quản lý phòng ban và dự án của ECOUNT ERP giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý các hoạt động kinh doanh, phòng ban và bộ phận dễ dàng hơn. Người dùng có thể tạo báo cáo dựa vào hoạt động của phòng ban và dự án để chắc rằng mục tiêu và thời gian thực hiện mục tiêu khớp với nhau.

Vấn đề thường gặp

 • Việc kinh doanh ngày càng phát triển và không có một công cụ đo lường nào được đặt ra để quản lý tốt hơn.
 • Các báo cáo quản lý thiếu những chi tiết quan trọng.
 • Khó khăn trong việc theo dõi ngân sách của phòng ban và dự án.
 • Thu thập dữ liệu của phòng ban và dự án toàn diện là một nhiệm vụ tẻ nhạt.
Với ECOUNT ERP, bạn có thể phân loại các dữ liệu theo chi nhánh, phòng ban hoặc dự án để quản lý các báo cáo kế toán tương ứng.
Hệ thống dựa vào nền tảng điện toán đám mây, các nhà quản lý có thể theo dõi ngân sách, chấm công, hoạt động, mua hàngbán hàng theo phòng ban và dự án mọi lúc mọi nơi.

Lợi ích

 • Quản lý ngân sách và các hoạt động của nhiều phòng ban trong một hệ thống ERP tích hợp.
 • Kế toán cho từng đại lý, chi nhánh, phòng ban và dự án được quản lý một cách độc lập.
 • Giới hạn truy cập vào phòng ban, dự án và địa điểm. Hoặc người dùng có thể truy cập vào từng phần dữ liệu cho công việc của họ.
 • Quản lý công việc cho nhiều phòng ban và địa điểm.
 • Theo dõi công việc của phòng ban và dễ dàng tạo ra các báo cáo công việc.
 • Các doanh nghiệp có thể đăng ký chi nhánh để quản lý quỹ chi nhánh riêng biệt.
 • Ứng dụng trong nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như sản xuất, bán hàng, phân phối và dịch vụ.

Chức năng chính

Quản lý phòng ban, dự án và chi nhánh

[Tổng hợp các khoản phải thu theo phòng ban/khách hàng]

Báo cáo phòng ban và dự án

 • Tạo các báo cáo tài chính cho dự án, phòng ban và chi nhánh.
 • Tạo các báo cáo dựa vào nhân viên phụ trách để đo lường mục tiêu và quá trình thực hiện.
 • Dễ dàng tạo các báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết dựa vào phòng ban và dự án.
[Báo cáo hoạt động kinh doanh theo dự án]