Bảng Chia Sẻ

Chia sẻ công việc luôn giúp công việc hiệu quả hơn.
Không phải chỉ có nhân viên nội bộ mà quý khách có thể chia sẻ
hoặc làm chung với khách hàng, nhà cung cấp.

TÍNH NĂNG

Bảng Chia Sẻ

Việc quản lý nhóm trong các dự án công việc có thể gặp rắc rồi nếu thiếu công cụ hỗ trợ thích hợp.
Cách mọi người làm việc với nhau và chia sẻ ý kiến đang thay đổi theo thời gian, nhưng nhiều hệ thống mà các doanh nghiệp đang sử dụng lại không hề thay đổi. ECOUNT ERP cung cấp phần mền quản lý nhóm như là một phần của hệ thống ERP tích hợp.
Các nhân viên có thể chia sẻ ý kiến, theo dõi các dự án, lịch làm việc, đăng tải tài liệu và hình ảnh để làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ hơn.

Vấn đề thường gặp

 • Không có hệ thống nào để duy trì nhiệm vụ và các thông báo giữa các nhân viên và các nhóm.
 • Khó khăn khi duy trì thông tin liên lạc giữa các phòng ban khi mà số lượng nhân viên thì ngày càng tăng lên, khối lượng công việc thì ngày càng nhiều và nhiệm vụ thì được phân chia thành nhiều khâu.
 • Khó khăn trong việc duy trì thông tin liên lạc giữa văn phòng chính, nhà kho, các chi nhánh hoặc nhà máy sản xuất.
 • Không thể nhanh chóng xác định ai là người đã đọc email hay thông báo.

Lợi ích

 • Tạo ra các bảng theo từng dự án hoặc các yêu cầu của phòng ban để chia sẻ thông tin và nhiệm vụ giữa các nhân viên.
 • Tăng khả năng liên lạc giữa các nhân viên và nhà quản lý ở các bộ phận hoặc khu vực khác nhau.
 • Việc chia sẻ thông tin không ngừng giữa các nhân viên – cũng như chia sẻ bảng tin với khách hàng và nhà cung cấp.
 • Giữ cho các tài liệu được bảo mật với thiết lập quyền truy cập.

Chức năng chính

Thiết lập quyền truy cập cho người dùng

 • Có thể tạo lên tới 20 bảng dựa theo nhu cầu của công ty và có thể kết hợp các bảng này theo từng nhóm cụ thể và quản lý chúng.
 • Điều hành bảng ủy quyền người dùng để hạn chế việc truy cập của người dùng.
 • Chỉ định người phụ trách cho từng bảng để kiểm soát hoạt động.
[Bảng theo nhóm]

Thiế lập bài đăng

 • Đăng một thông báo đến tất cả các nhân viên hoặc gửi một tin nhắn trực tiếp.
 • Sử dụng mật khẩu cho bài đăng, thiết lập kiểm soát việc phản hồi và sửa đổi bài viết.
 • Người dùng có thể tạo ra các bảng để dễ dàng chia sẻ thông tin giữa các dự án, phòng ban, hoặc các thành viên trong nhóm.
 • Các bảng có thiết lập bảo mật để bảo vệ những thông tin mật.
 • Đính kèm dữ liệu hoặc hình ảnh lên bài viết.
 • Tạo và gán trạng thái cho bài viết.
[Bài viết mới]

Chức năng chia sẻ với cổng thông tin khách hàng

 • Chức năng này hữu ích khi sử dụng cổng thông tin khách hàng.
 • Khách hàng và nhà cung cấp có thể thấy và phản hồi các thông báo trên các bảng.
 • Giống như các phần khác của ECOUNT ERP, người dùng cũng có thể thiết lập quyền truy cập đối với khách hàng.
[Một khách hàng viết phản hồi cho bài viết]