Bảng Tự Do

Có nhiều công ty dù đang sử dụng chương trình quản lý nhưng vẫn đang tạo và
chỉnh sửa hệ thống quản lý bằng cách sử dụng các chương trình như Excel hay Word.
Hãy đưa các dữ liệu đó lên Ecount ERP để được chia sẻ và lưu trữ an toàn.

TÍNH NĂNG

Bảng Tự Do

Nhiều công ty vẫn đang tạo và chỉnh sửa hệ thống quản lý bằng cách sử dụng các chương trình như Excel hay Word bởi vì hệ thống ERP hiện tại của họ không thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. ECOUNT ERP cung cấp một giải pháp ERP mà không chỉ tích hợp mọi khía cạnh của doang nghiệp mà còn đem đến một hệ thống ERP tùy chỉnh hoàn hảo. Trong ECOUNT ERP, người dùng có thể sử dụng phần mền hợp tác để tạo ra các bảng tự do để tùy chỉnh việc nhập liệu theo ý mình nhằm quản lý các hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Vấn đề thường gặp

 • Nhập dữ liệu có giới hạn trong các loại và các định dạng có sẵn.
 • Các báo cáo hiện tại không thể tùy chỉnh.
 • Thiếu nhật ký công việc cụ thể cho các nhân viên.
 • Hệ thống ERP hiện tại không bao gồm các mảng chức năng cần thiết cho nhà quản trị.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể sử dụng chức năng bảng biểu tự do để tạo ra cả màn hình nhập lẫn tìm kiếm có thể sử dụng mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nào.

Lợi ích

 • Tạo ra một bảng tùy chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu và sở thích của bạn. Tương tự, các mục thông tin tìm kiếm có thể được tùy chỉnh trong bảng.
 • Bảng tự do được thiết kế để tạo ra các báo cáo và xuất dữ liệu ra Excel, chỉ cần chọn các mục thông tin cần thiết.
 • Cải thiện quá trình làm việc và việc quản lý dữ liệu.

Chức năng chính

Tạo ra một bảng

 • Tạo ra nhiều bảng với danh mục bảng tự do.
 • Bạn có thể thêm vào bảng tự do thông tin của khách hàng, dự án, phòng ban, và thông tin nhân viên.
 • Tạo ra ngày, số, mã, các mục văn bản và nhiều hơn nữa.
 • Tạo ra các mã tùy chỉnh cho các mục riêng biệt.
 • Chỉnh sửa vị trí, kích thước, giá trị, màu sắc và các tính năng khác.
 • Người dùng có thể gửi dữ liệu từ bảng tự do tới mục hàng tồn kho.
 • Bảng tự do được sử dụng chung cho:
[Bài viết mới]

Tiến hành tìm kiếm dữ liệu

 • Bạn có thể thiết lập đặc tính của màn hình tìm kiếm (mục thông tin, thứ tự, kích cỡ, vv…)
 • Người dùng có thể tìm kiếm các mục thông tin đa dạng đã được tạo từ trước.
 • Người dùng có thể tạo và in báo cáo dựa trên bảng biểu tùy chỉnh.
 • Dễ dàng xuất dữ liệu ra bảng tính Excel.
[Bài viết mới]