Quản Lý Dự Án Trực Tuyến

Đối với công việc được làm theo dự án hợp tác thì việc kiểm
tra được dễ dàng những việc như ngày dự định hoàn thành,
cập nhật tiến độ, thông tin chia sẻ là rất quan trọng.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Dự Án Trực Tuyến

Đối với công việc được làm theo nhóm và dự án hợp tác, điều quan trọng là tạo ra một kế hoạch dự án chi tiết để giúp theo dõi quá trình tiến hành một cách hiệu quả, các thành viên trong nhóm đang làm gì, họ có đang gặp phải những vấn đề gì hay không,chi phí của dự án, thời gian cần phân bổ cho từng công việc là bao lâu và còn các yếu tố khác nữa. Người quản lý dự án cần một công cụ hữu hiệu để theo dõi những thông tin quan trọng này. Phần mền ECOUNT ERP vừa phát triển một công cụ quản lý dự án cho các thành viên trong nhóm, người quản lý dự án và người điều hành để có thể truy cập những thông tin về dự án mà họ cần.

Vấn đề thường gặp

 • Người dùng không thể dễ dàng truy cập kế hoạch dự án nếu không cài đặt phần mền quản lý dự án trong máy tính của họ.
 • Nhiều chương trình quản lý dự án rất khó sử dụng với người dùng.
 • Không thể theo dõi tình hình dự án một cách hiệu quả.
 • Người dùng không thể dễ dàng truy cập tất cả các tài liệu, email, tin nhắn và các mẫu thông tin khác có liên quan đến dự án.
 • Với phần mền quản lý dự án được tích hợp của ECOUNT ERP, bạn có thể theo dõi tiến độ của dự án, đính kèm dữ liệu, và quản lý những công việc liên quan bằng công cụ quản lý dự án tập trung.
Với phần mền quản lý dự án được tích hợp của ECOUNT ERP, bạn có thể theo dõi tiến độ của dự án, đính kèm dữ liệu, và quản lý những công việc liên quan bằng công cụ quản lý dự án tập trung.

Lợi ích

 • Với công cụ quản lý dự án tích hợp điện toán đám mây, người dùng có thể truy cập kế hoạch dự án và các công việc mọi lúc, mọi nơi.
 • Với một công cụ tích hợp, không chỉ bạn có thể theo dõi các chi phí liên quan đến dự án, bạn còn có thể gửi báo cáo chi phí để phê duyệt và ngay lập tức ghi nhận chúng trong sổ kế toán.
 • Các thành viên của nhóm có thể liên lạc với nhau thông qua chức năng hợp tác đã được tích hợp.

Chức năng chính

Quản lý phân phối dự án

 • Người dùng có thể tạo ra sự kiện quan trọng, tiểu sự kiện, nhiêm vụ và các công việc nhỏ lẻ khác.
 • Người dùng có thể thêm các phần phụ thuộc vào nhiệm vụ.
 • Người dùng có thể theo dõi kế hoạch theo ngày, ngày hoàn thành thực tế, và tỉ lệ hoàn thành.
 • Người dùng có thể phân bổ thời gian cho từng công việc.
 • Người dùng có thể đính kèm các thư mục, để lại nhận xét và phản hồi cho dự án và các công việc.
 • Màn hình quản lý dự án có thể được xem dưới dạng một danh sách nhiệm vụ hoặc biểu đồ Gantt.
[Biểu đồ Gantt]

Tích hợp với chức năng quản lý nhóm và hệ thống ERP

 • Tính năng quản lý dự án được tích hợp không chỉ với công cụ quản lý nhóm của chúng tôi mà còn với hệ thống ERP.
 • Người dùng có thể liên kết các sự kiện và phân phối công việc khác nhau lên bảng công việc để quản lý việc truyền tải thông tin, nhiệm vụ và hoạt động.
 • Người dùng có thể liên kết các sự kiện, nhiệm vụ, và các công việc khác với từng bài cụ thể để có thể truyền tải nội dung tốt hơn giữa các thành viên trong nhóm.
 • Người dùng có thể dễ dàng ghi nhận chi phí dự án và ghi nhận chúng vào mục kết toán hoặc gửi chúng đi để phê duyệt.
[Quản lý chi phí dự án]