Quản Lý Lịch Làm Việc

Để có thể phán đoán hiệu quả tình hình công việc của doanh nghiệp thì phải
quản lý được lịch làm việc của cả công ty một cách thuận tiện nhất.
Và lịch trình này cũng cần được chia sẻ dễ dàng giữa các nhân viên.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Lịch Làm Việc

Lập kế hoạch cho các hoạt động của doanh nghiệp có thể gặp khó khăn và rắc rối khi bạn không thể xem lịch trình hàng tuần, hàng ngày hoặc hàng tháng. Với chức năng quản lý lịch làm việc của ECOUNT ERP, người dùng có thể tạo lịch làm việc của cá nhân và chia sẻ nó để lên kế hoạch cho buổi họp và theo dõi thời hạn công việc dễ dàng hơn. Ngày này nhiều công ty có thể quản lý những thời hạn công việc quan trọng trên hệ thống ERP tích hợp.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc lên lịch cho các buổi họp mà tất cả mọi người đều có thể tham gia.
 • Không thể xem nhanh những lịch trình cho từng ngày.
 • Các nhân viên không thể xem lịch làm việc của cá nhân và lịch làm việc của toàn công ty trong cùng một thời điểm, hoặc họ phải sử dụng chương trình bên ngoài để quản lý lịch làm việc của bản thân.
Với phần mềm ECOUNT ERP, người dùng có thể sử dụng phần mềm nhóm để quản lý lịch làm việc của cá nhân và chia sẻ chúng. Người dùng có thể dễ dàng truy cập và cập nhật lịch làm việc bất cứ khi nào. Tính năng ERP trên điện thoại cho phép người dùng có thể truy cập lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng ở bất cứ nơi nào.

Lợi ích

 • Dễ dàng chia sẻ lịch làm việc với quản lý và đồng nghiệp.
 • Dễ dàng xác định ngày trống để tổ chức họp với các nhân viên hoặc khách hàng.
 • Tìm kiếm lịch làm việc theo khách hàng, ngày, giờ và hơn thế nữa.
 • Dễ dàng truy cập hệ thống ERP bằng điện thoại.
 • Lịch làm việc dựa trên điện toán đám mây cho phép bạn có thể xem lịch trình ở bất cứa nơi nào có thể truy cập vào mạng.

Chức năng chính

Tạo lịch làm việc

 • Thiết lập lĩnh vực nhập và lĩnh vực yêu cầu hoặc lĩnh vực cho lịch làm việc. Nó có thể bao gồm phòng ban, dự án, khách hàng/nhà cung cấp hoặc các mảng hàng hóa.
 • Thiết lập dạng lịch làm việc tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
 • Tạo lịch làm việc cá nhân và lịch làm việc chung.
 • Lặp lại một sự kiện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.
 • Thêm người tham gia vào một sự kiện.
[Màn hình quản lý lịch làm việc]

Tìm kiếm lịch làm việc

 • Tìm kiếm theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.
 • Xem lịch được chia sẻ bởi người dùng.
 • Tìm kiếm lịch làm việc đã được chia sẻ theo từng phòng ban, dự án, khách hàng /nhà cung cấp, đánh dấu và hơn thế nữa.
 • Thiết lập quyền truy cập cho việc tìm kiếm lịch làm việc của cá nhân.
[Màn hình tìm kiếm của lịch làm việc]