Quản Lý Giờ Làm

Quản lý thời gian làm việc của nhân viên là một yếu tố quan trọng trong quản lý nhân sự.
Đặc biệt đây sẽ là tiêu chuẩn để tạo các quy định
và đánh giá công bằng về công việc cho nhân viên.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Giờ Làm

Các doanh nghiệp đang phát triển cần một hệ thống tập trung để quản lý chấm công nhân viên bằng một cách an toàn. ECOUNT ERP mang đến tinh năng quản lý chấm công, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể theo dõi giờ làm của nhân viên, tăng ca, vắng mặt. Với hệ thống ERP được tích hợp dữ liệu chấm công sẽ tự động phản ánh đến bộ phận kế toán để quản lý chi phí hoạt động và dòng tiền một cách hiệu quả.

Vấn đề thường gặp

 • Công ty không thể có một hệ thống tập trung nơi mà các nhân viên có thể đăng nhập vào thoát ra khỏi công việc
 • Nhà quản lý không thể dễ dàng quản lý giờ làm việc của nhân viên, việc vắng mặt, giờ nghỉ và việc chậm trễ.
 • Vẫn sử dụng Excel để quản lý việc chấm công nhân viên.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể quản lý chấm công của nhân viên, vắng mặt, chậm trễ và tăng ca dễ dàng hơn bao giờ hết.
Hệ thống được tích hợp để giảm những công việc không cần thiết nhằm đem lại hiệu quả công việc cao hơn.

Lợi ích

 • Giảm thời gian quản lý chấm công của nhân viên.
 • Quản lý việc đi trễ, vắng mặt dễ dàng hơn.
 • Giảm gian lận trong việc chấm công với thiết lập quyền hạn.
 • Dễ dàng tạo ra báo cáo liên quan đến chấm công của nhân viên, vắng mặt và tăng ca.

Chức năng chính

Việc quản lý chấm công và các báo cáo

 • Dễ dàng đóng và mở chương trình công việc
 • Quản lý chấm công nhân viên khi không ở tại văn phòng.
 • Xem xét tổng hợp chấm công theo phòng ban, nhân viên, thời gian đăng nhập hàng ngày và hơn thế nữa.
 • Tạo một bảng tổng hợp việc đi trễ theo nhân viên.
[Bảng chấm công]

Thiết lập bảng chấm công

 • Thiết lập chương trình kiểm tra việc ra vào công việc tự động hoặc thủ công.
 • Thiết lập giờ làm việc trong chương trình để quản lý chấm công và tăng ca.
 • Thiết lập chương trình để hạn chế người dùng khỏi việc sửa đổi dữ liệu
[Thiết lập giờ làm]