Quản Lý Sau Bán Hàng

Giúp định hướng hiệu quả cho việc quản lý sau bán hàng sẽ không chỉ
làm tăng lượng bán hàng mà còn hỗ trợ rất nhiều cho việc tạo kế hoạch bán hàng.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Sau Bán Hàng

Sau bán hàng là bộ phận mà nhiều doanh nghiệp không thường xuyên chú trọng. Nhưng nếu quản lý tốt, sau bán hàng có thể làm tăng tỷ lệ khách hàng quay trở lại, tăng doanh thu và lên kết hoạch sản xuất tốt hơn. ECOUNT ERP có chức năng sau bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý các dịch vụ sau bán hàng hiệu quả, giúp khách hàng hài lòng hơn và giảm thiểu chi phí.

Vấn đề thường gặp

 • Khách hàng không thỏa mãn và cảm thấy không thoải mái ở mức cao.
 • Khách hàng trung thành thấp hơn dự định và tỷ lệ khách hàng quay trở lại thấp.
 • Chi phí để giải quyết bảo hành, sửa chữa, trả hàng, .v.v. cao.
 • Chi phí sau bảo hành làm giảm lợi nhuận biên.
 • Thiếu phân tích các hoạt động sau bán hàng. Doanh nghiệp chưa phân tích thường xuyên các yêu cầu, phản hồi hoặc nhu cầu của khách hàng.
Với ECOUNT ERP, giúp bạn giảm bớt những vấn đề trên và quản lý chi phí yêu cầu dịch vụ và sửa chữa. ECOUNT ERP giúp bạn phản hồi hiệu quả yêu cầu của khách hàng, quản lý bán hàng và theo dõi chi phí sửa chữa cũng như phí thanh toán sửa chữa. Phân tích một cách có hệ thống các lược sử khách hàng và các loại yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thông qua các báo cáo khác nhau.

Lợi ích

 • Nhận các yêu cầu bảo hành cho hàng hóa và dịch vụ đã bán, giúp quá trình sửa chữa theo quy trình.
 • Thiết lập các bước quy trình dịch vụ sau bán hàng và áp dụng cho từng nhiệm vụ riêng lẻ của công ty.
 • Quản lý nhanh và chi tiết hơn khách hàng quay lại và các sản phẩm bị trả lại.
 • Xử lý các yêu cầu trả hàng và sửa chữa, xem xét là sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí hay tốn phí nhanh chóng. Người sử dụng có thể quản lý chi tiết đơn sửa chữa và tính toán chi phí.
 • Tích hợp với chức năng quản lý số sêri.
 • Phân tích dữ liệu và tạo báo cáo không cần dùng bảng biểu Excel. ECOUNT đã có sẵn các loại mẫu báo cáo khác nhau phù hợp với nhu cầu khác nhau của người dùng.

Chức năng chính

Tùy chỉnh để phù hợp với quy trình dịch vụ sau bán hàng của công ty

 • Thiết lập các bước xử lý cho dịch vụ sau bán hàng
 • Tạo các loại sửa chữa để phân tích các mặt hàng sửa chữa tốt hơn.
[Đăng ký các bước xử lý cho dịch vụ sau bán hàng]

Xem thông tin khách hàng khi nhận yêu cầu dịch vụ sau bán hàng

 • Tìm kiếm các thông tin cơ bản của khách hàng, lược sử bán hàng và cả lược sử sử dụng dịch vụ sau bán hàng.
[Tìm kiếm lược sử sử dụng dịch vụ sau bán hàng]

Quản lý dịch vụ sửa chữa sau bán hàng bằng nhiều phương pháp khác nhau

 • Quản lý loại sửa chữa, đơn sửa chữa, khách hàng, nhân viên phụ trách theo ngày và theo các loại khác mà người dùng chọn.
 • Với chi phí thanh toán sửa chửa, theo dõi mặt hàng đã dùng và tiêu thụ và in trên phiếu bán hàng
[Nhập dịch vụ sửa chữa sau bán hàng]

Phiếu và báo cáo

 • Biên nhận dịch vụ sau bán hàng.
 • Chi tiết dịch vụ sau bán hàng.
 • Phiếu bán hàng của mặt hàng đã dùng.
 • Tìm kiếm các báo cáo như tình hình yêu cầu dịch vụ sau bán hàng và tình hình sửa chữa bảo hành theo mẫu mà bạn chọn.
[Chi tiết báo cáo dịch vụ sau bán hàng]