Quản Lý Hoạt Động Khách Hàng

Quý khách chưa hài lòng với việc menu ERP hiện tại đang phân loại theo đơn vị công việc?
Với Ecount ERP, quý khách có thể xử lý tất cả các công việc liên quan đến khách hàng,
mặt hàng chỉ trong một màn hình.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Hoạt Động Khách Hàng

Các hệ thống ERP thường có những màn hình độc lập cho từng nhiệm vụ. Đối với một số người dùng, công việc như vậy là một rắc rối.
ECOUNT ERP cung cấp cho khách hàng chức năng tìm kiếm tất cả trong một, cho phép hiển thị tất cả thông tin khách hàng và nhà cung cấp trong cùng một chỗ. Chức năng này thật tuyệt cho người thích hợp nhất màn hình nhập, người mới sử dụng ERP hoặc các kế toán trưởng.

Vấn đề thường gặp

 • Gặp khó khăn trong việc học những thay đổi liên quan quan đến hệ thống ERP mới.
 • Các chức năng nhập và báo cáo thường sử dụng nằm ở những phần khác nhau trong hệ thống,
 • Chức năng phần mềm ERP trải rộng tất cả các mục và menu của hệ thống.
 • Phong cách làm việc khác nhau của người sử dụng – người thích các chức năng độc lập nhưng có người thích tất cả trong một.
Với chức năng tất cả trong một này, cho phép người dùng nhập chứng từ khách hàng sang kế toán hoặc hàng tồn chỉ với một màn hình, dễ dàng ghi nhận, điều chỉnh hoặc xem xét tất cả giao dịch của khách hàng.

Lợi ích

 • Quản lý thông tin khách hàng cùng nhà cung cấp và các giao dịch trong cùng một chỗ.
 • Xem, mua hàng, thu chi tền trong cùng một màn hình mà không phải cần chuyển đổi qua lại.
 • Truy cập vào các mục thường sử dụng.
 • Nâng cao quá trình làm việc và quản lý dữ liệu.

Chức năng chính

Chức năng Tất cả trong một là gì?

 • Chức năng có thể sắp xếp thông tin của tất cả khách hàng và nhà cung cấp từ phân hệ kế toánhàng tồn kho bao gồm khoản phải thu, khoản phải trả, bán hàng, mua hàng, thu chi tiền và chứng từ.
 • Người dùng có thể bán hàng, mua hàng mới, biên lai thu tiền và những chức năng khác trong cùng một màn hình.
 • Hiển thị các khách hàng và nhà cung cấp được xem gần đây.
 • Thiết lập chức năng tìm kiếm, màn hình thường sử dụng để nâng cao quá trình làm việc.
 • Dễ dang tạo và điều chỉnh thông tin khách hàng mà bạn muốn xem.
 • Tùy chỉnh các menu liên kết với chức năng Tất cả trong một.
 • Điều chỉnh các mục tìm kiếm theo đặc thù của công ty.
[Màn hình Tất cả trong một]