Cổng Thông Tin Khách Hàng

Ecount ERP cung cấp cổng trao đổi đơn bán hàng, mua hàng, giao
dịch với khách hàng qua phương thức hoàn toàn mới, thay thế cho điện thoại, email, fax
dã làm phát sinh các vấn đề như thiếu, sai lệch thông tin, và tốn thêm thời gian xử lý.

TÍNH NĂNG

Cổng Thông Tin Khách Hàng

Duy trì mối quan hệ làm ăn với khách hàng và nhà cung cấp là một quá trình khó khăn nếu không có một hệ thống xử lý đặt hàng. ECOUNT ERP cung cấp một hệ thống đặt và nhận hàng trực tuyến miễn phí cho tất cả khách hàng của ECOUNT. Người sử dụng có thể theo dõi hóa đơn, biên lai thu tiền, các đơn hàng trong quá khứ, đơn mua hàng và đơn bán hàng dễ dàng không thể ngờ.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc quản lý đơn đặt hàng của khách và đặt hàng từ nhà cung cấp, cũng như sự liên lạc giữa các bên với nhau.
 • Đặt hàng nhầm chỗ hoặc sai.
 • Hệ thống không trực tuyến để nhận đơn hàng từ khách hàng hoặc yêu cầu đặt hàng cho nhà cung cấp.
 • Đặt hàng bán nhiều mà số lượng hàng hóa không đủ để cung cấp dẫn đến việc trễ hoặc không tiến hành bán hàng được.
 • Khó khăn trong việc chia sẻ thông tin với nhiều đối tác kinh doanh cùng một lúc.
Với ECOUNT ERP cung cấp một cổng trực tuyến dành cho khách hàng và nhà cung cấp. Khách hàng và nhà cung cấp của bạn có thể nhập hoặc nhận đơn hàng, xem mức tồn kho và gửi email cho toàn bộ hệ thống. Không chỉ tất cả nhân viên trong hệ thống mà còn khách hàng và nhà cung cấp. Như vậy, cổng thông tin khách hàng hoàn toàn tích hợp với quản lý tồn kho, mua hàng, bán hàng và kế toán.

Lợi ích

 • Nhập và xem các giao dịch với khách hàng theo thời gian thực.
 • Hoàn toàn miễn phí cho người dùng ECOUNT.
 • Chia sẻ thông tin với nhà cung cấp, khách hàng và các nhà máy gia công.
 • Thiết lập quyền hạn để bảo mật các dữ liệu quan trọng.
 • Nhà cung cấp có thể mức tồn kho tại các địa điểm được cho phép.
 • Tích hợp với toàn bộ hệ thống ECOUNT ERP.
 • Đơn đặt hàng và hóa đơn được phản ánh xuyên suốt hệ thống để giảm thiểu công việc dư thừa và lỗi.
 • Khách hàng và nhà cung cấp có thể xem giao dịch trong quá khứ, các sổ kế toán, gửi email và cập nhật tình hình.

Chức năng chính

Nơi đặt hàng trực tuyến

 • Cổng thông tin khách hàng hoàn toàn miễn phí cho người dùng ECOUNT.
 • Thông qua hệ thống, khách hàng của bạn có thể nhập đơn bán hàng, xem tình hình vận chuyển, gửi và nhận email.
 • Nhà cung cấp có thể xem quá trình sản xuât, nhận đơn mua hàng, gửi và nhận email, xem mức tồn kho.
 • Nhận thông báo khi đơn đặt hàng được gửi đi.
 • Phân công quản lý tài khoản khách hàng và nhà cung cấp.
[Màn hình đăng nhập cổng thông tin khách hàng]

Tùy chỉnh cấu hình và tùy chỉnh quyền hạn

 • Giống với các chức năng khác của ECOUNT ERP, Cổng thông tin khách hàng hoàn toàn có thể tùy chỉnh.
 • Tạo một tài khoản người dùng đặc biệt cho khách hàng và nhà cung cấp.
 • Kiểm tra, quản lý các chức năng và dữ liệu hiện có đến người dùng cổng thông tin.
 • Thiết lập thông báo cho nhân viên phụ trách khi có đơn đặt hàng được gửi đi hoặc nhận được.
 • Thiết lập thời gian cho phép khách hàng và nhà cung cấp truy cập vào hệ thống.
 • Thiết lập địa điểm để nhà cung cấp có thể truy cập vào và thông tin cho phép thấy là gì.
[Đăng ký tài khoản cho khách hàng và phân quyền]

Đơn bán hàng trực tuyến

 • Khi khách hàng nhập một đơn đặt hàng, chi tiết của đơn hàng sẽ được tự động phản ánh trong phân hệ bán hàng, kế toánhàng tồn kho
 • Khi đơn hàng được nhập, một thông báo được gửi đến nhân viên kinh doanh phụ trách.
 • Người dùng cổng thông tin có thể xem xét tình hình đặt mua của mình và nhận hóa đơn thông qua hệ thống.
[Khách hàng có thể tạo đơn mua hàng của mình]

Đơn mua hàng trực tuyến

 • Nhập một đơn mua hàng đến nhà cung cấp thông qua hệ thống.
 • Khi một đơn mua hàng được giải quyết, thì sẽ được phản ánh xuyên suốt hệ thống.
 • Xem xét đơn đặt hàng và nhận hóa đơn qua hệ thống.
[Xem xét chi tiết đơn mua hàng]

Nhà máy gia công

 • Tạo đơn hàng sản xuất đến nhà sản xuất gia công.
 • Nhà máy gia công có thể xem nguyên vật liệu sản xuất, xử lý công việc và số lượng thành phẩm.
[Xem đơn đặt hàng sản xuất trực tuyến]

Chia sẻ thông tin dễ dàng

 • Nhập hóa đơn và phiếu thông qua cổng thông tin.
 • Dễ dàng chia sẻ các giao dịch trong quá khứ, tình hình tồn khi và sổ tài khoản khách hàng.
 • Cho người dùng trang nhóm, có thể chia sẻ bảng thông báo với người dùng cổng thông tin.
[Bảng cổng thông tin khách hàng]