Kiểm Kho và Điều Chỉnh Tồn Kho

Kiểm kho luôn là nỗi lo lắng của nhiều doanh nghiệp,
và điều chỉnh số thực tế với số dư sổ sách trong Ecount ERP trở nên đơn giản hơn.

TÍNH NĂNG

Điều Chỉnh Hàng Tồn Kho

Phần lớn các doanh nghiệp có hàng tồn kho sẽ phải điều chỉnh số lượng hàng tồn kho tại một số điểm. Khi lựa chọn một giải pháp ERP, điều quan trọng là chương trình có thể thực hiện điều chỉnh hàng tồn kho thực tế. ECOUNT ERP cố gắng để thực hiện điều chỉnh hàng tồn kho càng đơn giản càng tốt. Với các tính năng điều chỉnh hàng tồn kho, người dùng có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho theo địa điểm và thực hiện các ghi chú với tất cả các điều chỉnh được phản ánh ngay lập tức.

Vấn đề thường gặp

 • Số lượng hàng tồn kho trong sổ sách không khớp với số lượng hàng tồn kho trên thực tế.
 • Lỗi xảy ra khi nhập số lượng hàng tồn vào hệ thống.
 • Không có khả năng sửa mức tồn kho trong khi ở tại nhà kho.
 • Hàng tồn kho thường bị mất, hư hỏng hoặc bị trả lại nhầm nơi lưu trữ.
 • Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi điều chỉnh số lượng hàng tồn khi trong những phần mềm tương ứng.
 • Không thể tạo các báo cáo phản ảnh hàng tồn kho hiện tại sau khi thực hiện điều chỉnh.

Lợi ích

 • Dùng chức năng tải hàng loạt để cập nhật số lượng tồn kho thực tế.
 • Điều chỉnh hàng tồn kho là quá trình đơn giản trong hệ thống.
 • Số lượng hàng tồn kho mới có thể được mọi người dùng hệ thống xem ngay lập tức.
 • Cập nhật số lượng hàng tồn kho trong nhà kho với phiên bản di động của chúng tôi.
 • Dễ dàng tạo báo cáo hàng tồn khobáo cáo tài chính với số lượng thực tế.
 • Tạo một tầm nhìn sâu hơn về lý do tại sao số lượng hàng tồn kho không chính xác và có chiến lược để giảm thiếu sai sót.

Chức năng chính

Điều chỉnh hàng tồn kho

 • Các điều chỉnh được phản ánh tự động trong hệ thống.
 • Dùng khu vực chú thích để ghi chú về hàng tồn kho như thiếu hàng, hàng hư, trả hàng sai nơi lưu trữ,.v.v.
 • Danh mục hàng tồn khi phản ánh điều chỉnh đã thực hiện.
 • Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho hàng loạt bằng cách dùng tiện ích ECOUNT Excel hoặc tải qua web.
 • Tạo báo cáo chi tiết về điều chỉnh hàng tồn kho.
 • Bạn có thể nhập số lượng thực tế trong ô điều chỉnh và phần mềm sẽ tính chênh lệch.
[Tình hình điều chỉnh hàng tồn kho]