Báo Cáo Hàng Tồn Kho

Để đưa ra được các quyết định chính xác và nhanh chóng thì các
doanh nghiệp cần phải nhận được báo cáo cần thiết và đúng thời điểm yêu cầu.

TÍNH NĂNG

Báo Cáo Hàng Tồn Kho

Báo cáo hàng tồn kho thường là phần nhức nhối cho nhiều doanh nghiệp. Họ đã phàn nàn rằng các báo cáo không phản ánh dữ liệu chính xác đúng thời điểm điều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Kết quả là doanh nghiệp phải bỏ cả hàng ngàn đô la trong hàng tồn khi mà không thanh lý được chúng cũng như chiếm dụng không gian tồn kho đầy giá trị. ECOUNT ERP cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ các báo cáo dễ dàng tùy chỉnh và tính theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho của mình.

Vấn đề thường gặp

 • Nhiều nhà quản lý cảm thấy các báo cáo cung cấp không đầy đủ các thông tin khiến họ không thể ra quyết định.
 • Thiếu việc chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban dẫn đến việc báo cáo trùng lặp, nhiều lỗi và thiếu tin cậy.
 • Không có cách thức để xem lược sử hàng tồn kho và thu thập dữ liệu.
ECOUNT ERP cung cấp nhiều loại báo cáo hàng tồn kho khác nhau cho phép người dùng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Hệ thống được tích hợp đầy đủ với bán hàng, mua hàng, và bộ phận sản xuất để phản ánh dữ iiệu mới nhất mà không cần thực hiện tái cấu trúc không cần thiết.

Lợi ích

 • Tạo báo cáo hàng tồn nhằm đưa ra thông báo quyết định ít tốn thời gian hơn.
 • Với phần mềm sử dụng điện toán đám mây, người sử dụng có thể truy cập báo cáo theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi.
 • Hệ thống tích hợp phản ánh các thay đổi trong bộ phận bán hàng, mua hàng, và sản xuất trong sổ cái hàng tồn kho.
 • Tùy chỉnh các báo cáo để thể hiện các yếu tố quan trọng mà công ty cần.

Chức năng chính

Báo cáo hàng tồn kho

 • Các báo cáo quản lý: Số dư hàng tồn kho, Danh mục hàng tồn kho, Tổng hợp hàng tồn khi, Báo cáo hằng ngày, .v.v.
 • Bán hàng: Tình hình bán hàng, Tình hình báo giá, Tình hình đơn bán hàng, Đơn bán hàng chưa quyết, .v.v.
 • Mua hàng: Tình hình mua hàng, Tình hình đơn mua hàng, Đơn mua hàng chưa quyết, .v.v.
 • Sản xuất và Gia công: Tình hình đơn hàng sản xuất, Tình hình hàng hóa nguyên vật liệu xuất kho sản xuất, Tình hình hàng hóa nguyên vật liệu nhập kho, .v.v.
 • Các báo cáo khác: Tình hình biến động địa điểm, Báo cáo tỷ lệ hàng lỗi, Tình hình điều chỉnh hàng tồn kho, Khoản phải thu/Khoản phải trả, .v.v.
[Số dư hàng tồn kho]

Tìm kiếm nhanh chóng sổ cái hàng tồn kho

 • Biến động hàng hóa tự động phản ảnh trong sổ cái hàng tồn kho.
 • Tìm kiếm theo loại mặt hàng, địa điểm, số sêri, nhóm và nhiều loại khác vào bất cứ khi nào truy cập trang web.
 • Thông quá chức năng liên kết, bạn có thể theo dõi trở lại từ màn hình tìm kiếm đến màn hình nhập liệu đầu tiên.
[Danh mục hàng tồn kho]

Tạo các báo chuyên nghiệp và theo thời gian thực

 • Sửa từng mục mà doanh nghiệp ưa thích.
 • Có thể thêm 50 loại mục khác nhau trong báo cáo.
 • Có thể tạo báo cáo mà không cần dùng Excel.
[Thiết lập mẫu số dư hàng tồn kho]