Quản Lý Số Sê Ri

Giúp giám sát quá trình sản xuất, mua, bán hàng
trở nên hiệu quả và truy vấn thông tin trong toàn bộ quy trình của doanh nghiệm.
Quản lý số sê ri sẽ đem đến một phương thức quản lý nhanh chóng,
hiệu suất cao và đảm bảo tính chính xác.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Số Sê Ri

Đối với nhà sản xuất và phân phối, quản lý số sêri rất quan trọng, nếu không có một hệ thống mạnh mẽ, doanh nghiệp không thể quản lý sản xuất, phân phối và dịch vụ sau bán hàng. ECOUNT ERP với chức năng quản lý số sêri giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý số sêri để tăng tính hiệu quả và khả năng theo dõi giám sát.

Vấn đề thường gặp

 • Gán số sêri vào nguyên liệu, thành phẩm và sản phẩm cuối cùng gặp nhiều khó khăn.
 • Phân loại các hàng hóa với cách dùng khác nhau là một việc làm rất khó.
 • Khó quản lý số sêri trong suốt quá trình sản xuất để theo dõi chất lượng.
 • Khó ứng dụng vào dịch vụ sau bán hàng, theo dõi sản phẩm hỏng và nhận biết các nguyên liệu bị hư.
 • Thiếu hệ thống cho phép tạo, gán, quản lý và theo dõi số từ lúc trước sản xuất cho đến dịch vụ sau bán hàng.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể gán một số sêri đặc biệt, quản lý một cách riêng biệt và áp dụng vào mua hàng, bán hàng, sản xuất và sau bán hàng.

Lợi ích

 • Gán các số sêri đặc biệt của mặt hàng để dễ dàng quản lý và theo dõi.
 • Tạo số sêri ít tốn thời gian thông qua phần mềm, tạo hàng loạt, Excel hay Notepad.
 • Dễ dàng tìm kiếm biến động hàng tồn kho thông qua bán hàng, mua hàng, trả hàng, sản xuất hoặc sau bán hàng theo số sêri
 • Hệ thống tích hợp giảm thiểu nhập dữ liệu liên quan biến động hàng tồn kho.
 • Khả năng tìm kiếm danh mục hàng tồn kho và theo dấu biến động hàng tồn kho một cách độc lập thông qua số sêri.
 • Phân tích biến động hàng tồn kho và bán hàng dựa theo số sêri.
 • Dùng chức năng quản lý sau bán hàng để theo dõi sản phẩm lỗi, nhà cung cấp không tốt và các quy trình xử lý.

Chức năng chính

Tạo số sêri

 • Dễ dàng tạo nhiều loại số sêri khác nhau cho những mục đích khác nhau khi sử dụng cùng một loại Mặt Hàng.
 • Tùy chỉnh cách tạo số sêri tự động theo một quy tắc cụ thể.
 • Tải lên số lượng lớn dữ liệu bằng Notepad hoặc Excel.
[Đăng ký số sêri]

Theo dõi biến động hàng tồn kho

 • Quản lý kho hàng và xử lý Bán hàng, mua hàng hoặc hàng bị trả về.
 • Sản xuất từng phần các thành phẩm và sản phẩm.
 • Quản lý hiệu quả yêu cầu dịch vụ sau bán hàng và sửa chữa.
[Nhập thông tin bán hàng, chọn một số sêri]

Tìm kiếm lược sử số sêri

 • Dùng danh mục hàng tồn khi để kiểm tra lược sử mặt hàng theo số sêri.
 • Theo dõi hàng tồn kho hiện tại bằng báo cáo tình hình tồn kho với số sêri.
[Danh mục hàng tồn khi với số sêri]