Hệ Thống Bảng Lương Trực Tuyến

Không còn phải mất quá nhiều thời gian để chuyển phiếu lương của từng nhân viên nữa.
Ecount ERP với hệ thống xem phiếu lương trực tuyến sẽ giúp nhân viên tiền lương,
nhân sự dễ dàng để xác nhận phiếu lương.
Công việc đem lại hiệu quả lớn tới hiệu suất công việc.

TÍNH NĂNG

Hệ Thống Bảng Lương Trực Tuyến

Việc in bảng lương thường xuyên không phải là cách thức bảo mật để gửi những thông tin lương đến với nhân viên và làm tăng lượng công việc cho người nhân viên thực hiện phát bảng lương. Do đó, ECOUNT ERP cung cấp hệ thống bảng lương trực tuyến nhằm giảm thiểu lượng việc làm không cần thiết cho những công ty vừa và nhỏ. Sau khi bảng lương được xét duyệt, nhân viên có thể đăng nhập và xem thông tin bảng lương của mình.

Vấn đề thường gặp

 • Rủi ro bởi việc gửi nhầm dữ liệu bảng lương bảo mật của nhân viên.
 • Khó khăn trong trường hợp phát sinh báo cáo bảng lương cho nhân viên.
 • Nhân viên không thể truy cập vào dữ liệu bảng lương cũ một các dễ dàng.
Với ECOUNT ERP, nhân viên có thể gửi bảng lương thông qua email hay truy cập vào bảng lương thông qua chương trình.

Lợi ích

 • Giảm thiểu lượng công việc không cần thiết cho nhân viên phát bảng lương.
 • Nhân viên có thể dễ dàng xem bảng lương của mình.
 • Giảm rủi ro dữ liệu cá nhân của nhân viên bị tiết lộ cho người khác.

Chức năng chính

Nhân viên có thể dễ dàng đăng nhập vào trang Bảng lương

 • Trang Bảng lương được cài đặt một cách dễ dàng cho người dùng mới
 • Nhân viên có thể dễ dàng đăng nhập vào thông tin lương hiện tại và cả trước đó
 • Bảng lương thể hiện tất cả các khoản lương và khoản trừ.
[Bảng lương]

Quản lý bảng lương

 • Trang bảng lương cung cấp phương thức gửi thông tin lương cho nhân viên an toàn hơn so với gửi email hay in bảng lương ra giấy.
 • Nhân viên có thể in bảng lương từ trang Bảng lương.
[Truy cập bảng]