Quản Lý Làm Tăng Ca & Nghỉ Phép

Quản lý lý nhân sự và công việc được yêu cầu phải có thể
quản lý thời gian một cách chính xác.
Quản lý thời gian là tiêu chuẩn cho việc tính lương
và là nguyên nhân của sự tăng hiệu quả công việc.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Làm Thêm & Nghỉ Phép

ECOUNT ERP cung cấp chức năng cho phép doanh nghiệp lưu thời gian làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản, nghỉ tang ba mẹ và nghỉ vì lí do cá nhân. Doanh nghiệp có thể theo dõi thời gian nghỉ phép, kể cả được trả lương hay không và còn lại bao nhiêu ngày phép cho mỗi nhân viên.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc theo dõi và lưu trữ tình thời gian làm thêm, nghỉ phép, nghỉ bệnh v.v của tất cả nhân viên.
 • Những bản đơn viết tay khi nghỉ phép ngoài ý muốn
 • Mất nhiều thời gian khi tính toán thời gian nghỉ phép và làm thêm giờ khi tính toán lương
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể điều chỉnh chương trình để bao gồm những thời gian làm thêm cần thiết và các hình thức nghỉ phép. Người dùng cũng có thể tính toán khoản thời gian còn lại một cách hiệu quả đồng thời các dữ liệu cũng được dễ dàng nhập vào bảng lương để cho ra bảng lương chính xác.

Lợi ích

 • Nghỉ phép có lương hay không lương có thể được quản lý theo quy định của công ty và của nhà nước.
 • Chức năng quản lý làm thêm và nghỉ phép được kết nối với tính năng phê duyệt trực tuyến, vì thế người dùng có thể nhập thông tin của họ và gửi đi một cách dễ dàng.
 • Làm thêm giờ, nghỉ phép vì lý do cá nhân, nghỉ thai sản và nghỉ tang ba mẹ được kết nối với dữ liệu bên trang bảng lương để tính chính xác mức lương cho những trường hợp khác nhau.

Chức năng chính

Theo dõi nghĩ có lương và không lương

 • Chương trình cho phép doanh nghiệp quản lý những ngày làm việc trong ngày lễ, làm thêm hoặc làm nửa ngày, những ngày nghỉ phép và những hình thức nghỉ phép vì lý do cá nhân khác.
 • Phân bổ số lượng ngày nghỉ cho mỗi nhân viên và theo dõi thời gian nghỉ phép còn lại. Nhân viên cũng có thể xem được họ còn bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa.
[Điều chỉnh mã thời gian]

Tích hợp với xét duyệt trực tuyến

 • Chương trình có những tính năng được tích hợp với hệ thống phê duyệt trực tuyến trong phân hệ Quản lý nhóm(GW). Người dùng có thể báo cáo khoảng thời gian làm thêm của họ hoặc xin nghỉ phép. Khi yêu cầu đó được duyệt, số ngày còn lại sẽ được tự động cập nhật.
 • Hợp lý hóa các quy trình nhân sự cho việc xét duyệt và ghi lại thời gian làm thêm giờ, nghỉ lễ có lương và nghỉ phép vì lý do cá nhân.
 • Thời gian xét duyệt có thể được nhập vào bảng lương với thời gian tương ứng.
 • Dữ liệu xét duyệt ngay lập tức xuất hiện trong báo cáo quản lý thời gian.
[Quản lý thời gian bằng xét duyệt trực tuyến]

Tích hợp với bảng lương

 • Mã số quản lý thời gian được tích hợp với trang bảng lương, dựa trên những dữ liệu sẵn có, mức lương của nhân viên có thể tăng hay giảm cho từng loại. Bảng lương được tính toán tự động dựa vào dữ liệu của nhân viên.
 • Làm thêm và nghỉ phép có thể được cài đặt theo giờ hoặc theo ngày để dễ dàng cho vào bảng lương để tính tổng mức lương một cách chính xác.
[Dữ liệu thời gian làm việc được áp dụng vào khoảng thời gian trả lương]