Quản Lý Bảng Lương

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tính tiền lương vì
đó là công việc phức tạp và luật thuế thì thường xuyên thay đổi?

TÍNH NĂNG

Quản Lý Bảng Lương

Quản lý tiền lương có thể là một quá trình tiêu tốn thời gian. Đặc biệt nếu không có phòng ban hay nhân viên quản lý tiền lương chuyên dụng. ECOUNT ERP cung cấp một giải pháp quản lý tiền lương tổng hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau với việc tùy chỉnh tần suất thanh toán, thu nhập, các khoản phúc lợi và các khoản giảm trừ để giúp bạn quản lý các khoản thanh toán tiền mặt và các khoản thuế phải nộp.

Vấn đề thường gặp

 • Khó tính toán lương do cấu trúc lương phức tạp, các khoản thuế liên quan tới lương, các mức lương khác nhau cho từng nhân viên.
 • Khó quản lý lương, các khoản khấu trừ, các khoản trợ cấp áp dụng cho từng nhân viên.
 • Khó quản lý lương cho nhiều chi nhánh, nếu mỗi nơi có ngày thanh toán khác nhau.
 • Phần mềm lương không kết hợp với phần mềm kế toán dẫn đến tạo thêm nhiều việc phải làm.
Với ECOUNT ERP, nhân viên quản lý tiền lương có thể dễ dàng tạo ra một bảng lương chính xác bằng cách chọn nhân viên, tấn suất thanh toán hoặc tình hình làm việc của nhân viên đó để tính ra thu nhập, các khoản khấu trừ và thuế.

Lợi ích

 • Bảng lương có thể được lựa chọn phụ thuộc vào tình hình làm việc của nhân viên, tần suất lương, ngày nghỉ bệnh của mỗi nhân viên, giờ làm thêm, nghỉ có lương và nghỉ không lương từ mục quản lý thời gian có thể áp dụng cho tất cả các báo cáo về lương.
 • Có thể tùy chỉnh công thức tính thu nhập và các khoản khấu trừ cho phù hợp với các yêu cầu và cách thanh toán của công ty.
 • Dữ liệu từ bảng lương có thể liên kết với Kế toán để quản lý quỹ và các khoản thuế phải trả cho nhà nước.
 • Dễ dàng tạo báo cáo về lương cho nhân viên, kỳ tính lương, tần suất thanh toán và các tính năng khác.

Chức năng chính

Cơ cấu quy trình thanh toán tiền lương của công ty

 • Tiền lương có thể được tổ chức quản lý theo nhân viên, phòng ban hoặc theo lịch trả lương.
 • Nếu bạn có nhiều chi nhánh với thời gian trả lương khác nhau, tiền lương có thể được phân chia và quản lý bởi các phòng ban.
 • Tiền lương có thể được tính hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và giờ làm thêm, nghỉ phép có lương và nghỉ không lương cho tất cả nhân viên được áp dụng và phản ánh trong báo cáo lương
[Nhân viên thiết lập]

Tùy chỉnh thu nhập và khoản giảm trừ

 • Thu nhập, các khoản trợ cấp, các khoản khấu trừ có thể dễ dàng định hình tùy thuộc vào quốc gia và những yêu cầu của công ty bạn.
 • Việc tính toán lương có thể tùy chỉnh để sử dụng như thu nhập cụ thể và/hoặc khấu trừ trong thời gian cụ thể.
 • Sự định hình thu nhập, khoản khấu trừ, trợ cấp có thể được cập nhật bất cứ lúc nào.
[Thu nhập và các khoản giảm trừ]

Tự động tính lương

 • Tiền lương được tự động tính toán dựa trên bảng chấm công và các khoản thu nhập, các khoản khấu trừ và bất kỳ giờ làm thêm nào được ghi lại, ngày nghỉ bệnh, nghỉ riêng của từng cá nhân.
 • Làm thêm ngoài giờ, nghỉ bệnh, hoặc các loại nghỉ phép khác thì có thể dễ dàng áp dụng cho từng người lao động và được phản ánh trong báo cáo lương và phiếu lương.
 • Các dữ liệu lương hoàn thành có thể dễ dàng đồng bộ hóa với các dữ liệu Kế toán
[Tự động tính lương]

Báo cáo lương

 • Sau khi tính toán lương, báo cáo lương được tạo ra và phiếu lương có thể được in ra hoặc gửi email
 • Hệ thống lương là hoàn toàn trực tuyến và nhân viên có thể lấy lại phiếu lương của họ bất cứ lúc nào.
 • Các báo cáo có sẵn bao gồm danh sách bảng lương nhân viên, bảng chấm công, bảng lương tóm tắt …..vv.
[Sổ lương hàng tháng]