Quản Lý Giá Thành

Quản lý giá thành hợp lý sẽ góp phần giảm giá thành sản phẩm,
nâng cao lợi nhuận và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Ecount ERP đem lại một cách tính giá thành chính xác và nhanh chóng.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Chi Phí

Quản lý giá thành là một phần quan trọng trong việc đảm bảo lợi nhuận tổng thể của một doanh nghiệp. Đây thường là vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ để tính toán và quản lý tổng chi phí giá thành sản phẩm khi phải mất nhiều quy trình sản xuất phức tạp tới tài khoản. ECOUNT ERP cung cấp một giải pháp đơn giản tạo điều kiện trong việc tính toán chi phí và các nhiệm vụ liên quan.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc tạo ra một hệ thống quản lý giá thành.
 • Khó khăn trong việc duy trì trạng thái ổn định của giá thành sản phẩm bởi việc theo dõi mua hàng thông qua các giai đoạn sản xuất.
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí, nhân công và vật liệu cho nhiều quy trình và sản phẩm.
Với ECOUNT ERP, doanh nghiệp có thể quản lý chi phí hiệu quả hơn với một hệ thống tích hợp theo dõi sự biến động của hàng tồn kho so với thực tế, định mức tiêu thụ, chi phí nhân công và nhiều hơn nữa. Hệ thống này đáp ứng nhu cầu quản lý chi phí giá thành của các công ty cỡ vừa và nhỏ.

Lợi ích

 • Có hệ thống quản lý giá thành để phân bổ các khoản chi phí và giá thành cho các quy trình và sản phẩm.
 • Tính toán chi phí từ đơn giá và số lượng nhập - giảm các mục không cần thiết và có nguy cơ lỗi.
 • Chi phí ngẫu nhiên sẽ tự động được tính vào giá thành.
 • Chi tiết tính toán chi phí giá thành có thể được xem tức thời thông qua các báo cáo khác nhau, chẳng hạn như một bản tóm tắt chi phí.
 • Biên bản sản xuất có thể được đánh giá và được sử dụng để so sánh giá thành thực tế phát sinh với giá thành tiêu chuẩn.

Chức năng chính

Chọn phương pháp tính toán giá thành

 • Đối với hàng hoá , người dùng có thể tính toán giá thành trên một cơ sở hàng ngày bằng cách sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).
 • Đối với thành phẩm, người dùng có thể chọn phương pháp tính giá trung bình, FIFO, hoặc tính giá thành trên những lô hàng mua cuối cùng để tính toán các chi phí thực tế.
 • Áp dụng các tiêu chuẩn về số lượng nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ việc từ định mức nguyên vật liệu đã được đăng ký trước đó hoặc dựa vào số lượng thực tế.
[Đăng ký Phương Pháp Tính Giá Thành]

Tự động áp dụng đơn giá

 • Tự động áp dụng đơn giá tổng nguyên vật liệu/phụ liệu để làm đơn giá cơ bản cho giá thành sản phẩm.
[Giá Thành Mới]

Quản lý chi phí sản xuất

 • Phân loại và phân bổ chi phí nhân công và các chi phí từ quy trình.
 • Chi phí nhân công, các khoản chi phí, chi phí của quá trình gia công ngoài, và chi phí có liên quan đến nhập khẩu được phân bổ sẽ tự động được áp dụng khi tính toán chi phí giá thành của quá trình.
 • Một trọng lượng riêng biệt có thể được chỉ định để thực hiện. Cơ sở trọng lượng có thể được quyết định một cách cá nhân dựa trên những đặc điểm nội bộ của công ty.
 • Nếu thành phẩm được gia công bên ngoài, đơn giá được phân bổ cho các giá thành của các quá trình gia công một cách riêng lẻ.
 • Căn cứ để phản ánh chi phí quá trình gia công bên ngoài được phản ánh trên cơ sở chi phí gia công đã được đăng ký trước cho một mặt hàng hoặc dựa trên việc chọn giá thành gia công thực tế.
 • Quản lý chi phí nhập khẩu và phân bổ cho các mặt hàng thích hợp.
[Đăng Ký Chi Phí Nhân Công/ Các Khoản Chi Phí theo quy trình sản xuất]

Tạo cơ sở cho chi phí sản xuất

 • Tạo ra giá thành định mức dựa trên định mức nguyên vật liệu và các thông tin cơ bản của một mặt hàng.
 • So sánh giá thành được tính toán và giá thành định mức sau khi quá trình sản xuất tiến hành
[So Sánh Giá Thành Định Mức và Giá Thành Thực Tế]

Lập báo cáo giá thành

 • Khả năng tìm kiếm kỹ lưỡng qua các chi tiết tính toán giá thành của các loại hàng hóa cụ thể hoặc công việc trong quá trình dở dang (WIP).
 • Hiển thị danh sách của tất cả các nguyên vật liệu và chi phí của chúng liên quan đến việcsản xuất các mặt hàng có liên quan.
 • Khả năng tìm kiếm các chi phí liên quan phát sinh (như chi phí chung, chi phí nhân công, vv) của quá trình.
 • Có khả năng theo dõi chính xác lợi nhuận của từng mặt hàng và khách hàng dựa trên việc tính toán giá thành.
[Tóm Tắt Giá Thành]