Quản Lý Hàng Lỗi

Với các doanh nghiệp gia công thì đảm bảo chất lượng là việc quan trọng.
Để giảm giá thành sản phẩm và nâng cao lợi nhuận
thì cần phải có quy trình quản lý hàng lỗi.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Hàng Lỗi

Đảm bảo chất lượng là một vấn đề quan trọng đối với các nhà sản xuất. Các nhà sản xuất cố gắng để tạo ra hệ thống để giảm tỷ lệ xảy ra lỗi xuống bằng không. Điều này không thể đạt được nếu không có một hệ thống theo dõi lỗi tại chỗ. ECOUNT ERP cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một chương trình ghi lại các sai xót xảy ra nhằm xác định các khu vực có vấn đề và tạo ra một kế hoạch để giảm tỷ lệ này xuống.

Vấn đề thường gặp

 • Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quản lý chất lượng và giữ tỷ lệ sai xót ở mức thấp thấp.
 • Chất lượng sản phẩm của họ không ổn định và làm cho khách hàng không hài lòng.
 • Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đánh giá nguyên nhân của các vấn đề liên quan đến chất lượng.
 • Không thiết lập được phương pháp để ghi nhận và phân tích dữ liệu liên quan đến lỗi hư hỏng và làm thế nào để cải thiện chúng.
 • Nhiều doanh nghiệp không có một hệ thống tại chỗ để giúp giảm bớt số lượng các lỗi xảy ra.
Với ECOUNT ERP , người dùng có thể tạo các báo cáo thống kê về các loại sai xót của sản phẩm khác nhau và các quá trình sản phẩm đã đi qua. Các doanh nghiệp có thể bắt đầu xác định các vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng một cách hệ thống để giảm tỷ lệ hàng lỗi theo thời gian.

Lợi ích

 • Tùy chỉnh các thiết lập để quản lý chất lượng hiệu quả nhất.
 • Quy trình lỗi và kết nối các chi tiết liên quan bao gồm bán hàng, mua hàng, nhập hàng và biến động của hàng tồn kho để xác định khi nào và tại đâu mà các lỗi có thể phát sinh.
 • Có thể giúp phân loại các lỗi xảy ra và xác định các bộ phận có thể sử dụng. Sản phẩm có thể được tháo rời, bỏ đi hoặc bán lại.
 • Tạo ra các báo cáo để giúp phân tích các loại lỗi và quá trình phát sinh lỗi.

Chức năng chính

Quản lý các loại lỗi

 • Đăng ký không giới hạn số lượng các loại lỗi.
 • Xem xét tình trạng của tất cả các loại lỗi.
[Tình Trạng Hàng Hư theo mã lỗi]

Phát hiện lỗi nhanh hơn trước

 • Tìm kiếm mô hình mẫu bằng cách đăng tải thông qua dữ liệu bán hàng, dữ liệu mua hàng, dữ liệu nhập hàng, và vị trí truyền tải dữ liệu để xác định khi nào và vị trí nào các khiếm khuyết xảy ra thông qua việc xử lý sai xót, làm ô nhiễm, hoặc đóng gói không đảm bảo.
 • Chỉ định địa điểm cho tất cả các sản phẩm để xác định quá trình với tỷ lệ phát hiện các khiếm khuyết là cao nhất.
[Báo cáo Tỷ Lệ Phát Hiện Lỗi]

Với việc xử lý lỗi, bạn có thể thanh lý các sản phẩm bị lỗi, tháo rời hoặc lưu kho

 • Thanh lý: Thanh lý hàng tồn kho lỗi. Số lượng hàng tồn kho sẽ giảm đi.
 • Sử dụng bình thường: Chỉ những thông tin về các khiếm khuyết sẽ được quản lý. Số lượng hàng tồn kho không thay đổi.
 • Tháo rời: Tháo rời các thành phẩm hoặc bán thành phẩm bị lỗi. Thanh lý các bộ phận bị lỗi và tái sử dụng các bộ phận còn có thể sử dụng được.
[Danh Sách Hàng Lỗi Tháo Rời]

Báo cáo hàng hư cho cái nhìn sâu sắc hơn

 • Tạo lập ra các báo cáo có thể phân tích nguyên nhân của hàng hóa bị lỗi.
 • Tạo lập ra các báo cáo thông tin khác liên quan đến các vấn đề khác xung quanh hàng có khiếm khuyết.
 • Tạo lập ra các báo cáo trình bày theo nguyên nhân, phương pháp xử lý, số lượng, ngày tháng, địa điểm và nhiều hơn nữa.
 • Xem thống kê về tỷ lệ lỗi xảy ra của mỗi quá trình.
[Báo cáo Hàng Lỗi]