Quản Lý Chất Lượng

Để làm hài lòng người tiêu dùng và sản xuất các mặt hàng có tính cạnh
tranh trên thị trường thì điều cần thiết là phải giảm lượng hàng
lỗi và tập trung sản xuất các sản phẩm có chất lượng tốt.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Chất Lượng

Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, các công ty cần phải thiết lập các tiêu chí chuẩn để đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm của họ. ECOUNT ERP cung cấp tính năng kiểm soát chất lượng (QC) để giảm khả năng xảy ra lỗi và các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Với việc sử dụng nhiều mẫu thử nghiệm, ECOUNT ERP cho phép người dùng có thể truy cập chất lượng tổng thể và quá trình sản xuất hàng hóa của họ bằng những phương pháp thủ tục liên quan một cách hiệu quả.

Vấn đề thường gặp

 • Không thiết lập được một tiêu chí chuẩn trong quy trình sản xuất tại chỗ, dẫn đến một số lượng lớn các lỗi trong sản phẩm.
 • Bộ phận kiểm soát chất lượng thiếu định hướng và nhất quán.
 • Kiểm tra sản phẩm là không có năng suất và/hoặc không mang lại hiệu quả.
 • Không thiết lập được các phương pháp đo lường các sản phẩm lỗi.
Với ECOUNT ERP , người dùng có thể quản lý quá trình kiểm tra chất lượng dựa vào việc mua hoặc sản xuất hàng hóa. Người dùng có thể kiểm tra chất lượng thông qua việc lấy mẫu hoặc nhiều mẫu thử và xem xét các đề nghị mua hàng, bán hàng, và đơn đặt hàng. Tính năng kiểm soát chất lượng là phần không thể tách rời với hàng tồn kho, sản xuất, bán hàng, và các khâu mua hàng, vì vậy người dùng có thể tải nhiều số, một dãy sốcác loại khiếm khuyết của sản phẩm để có một hình ảnh rõ ràng.

Lợi ích

 • Phân tích và đánh giá chất lượng của hàng hóa được sản xuất.
 • Có được cái nhìn sâu sắc hơn về khâu phát sinh các vấn đề chất lượng. Theo dõi, đâu là khâu đang phát sinh vấn đề về chất lượng chẳng hạn như một quá trình bị lỗi hoặc chất lượng nguyên vật liệu đầu vào thấp.
 • Quản lý quy trình kiểm soát chất lượng nhằm giảm số lượng bán ra của các sản phẩm bị lỗi.
 • Theo dõi các vấn đề chất lượng trong hệ thống ERP tích hợp một cách hiệu quả. Điều này dễ dàng cho việc xem xét các chứng từ liên quan bao gồm cả việc mua hàng, bán hàng và đơn đặt hàng với một hệ thống quản lý sản xuất tích hợp.
 • Sử dụng một dãy số quản lý để theo dõi đơn đặt hàng và khâu sản xuất nào mà các vấn đề chất lượng phát sinh.
 • Phân loại lỗi của sản phẩm không được phát hiện trong kiểm tra.
 • Sửa đổi chương trình để hiển thị các dữ liệu quan trọng cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức báo cáo kiểm soát chất lượng để tạo ra các dữ liệu lịch sử.

Chức năng chính

Phương pháp thử nghiệm

 • Tiến hành kiểm tra chất lượng bằng cách tải lên mặt hàng và số lượng của nó.
 • Tải vào đơn mua hàng, bán hàng và hàng hóa được sản xuất từ hệ thống để kiểm tra trước.
 • Sử dụng lấy mẫu hoặc nhiều mẫu thử nghiệm để kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Đối với mẫu, bạn có thể chỉ định một mức với các mẫu chất lượng.
 • Để thử nghiệm nhiều mẫu, một mã lỗi được gán cho các mặt hàng bị lỗi.
 • Tính năng kiểm soát chất lượng hoạt động cùng với tính năng quản lý lỗi để quản lý các khiếm khuyết trong quá trình sản xuất.
[Báo Cáo Kiểm Tra Chất Lượng]

Dữ liệu lịch sử và báo cáo kiểm soát chất lượng

 • Tạo ra các loại lỗi và báo cáo tỷ lệ hàng lỗi.
 • Sửa đổi các báo cáo và màn hình nhập liệu để phù hợp với yêu cầu công ty.
 • Người dùng có thể thay đổi các báo cáo để xem những nhà cung cấp nguyên vật liệu, nơi sản phẩm được lắp ráp, người lắp ráp, người đóng gói, người vận chuyển.
 • Xem dữ liệu kiểm soát chất lượng trong quá khứ và hiện tại.
[Tình Trạng Quản Lý Chất Lượng]