Quản Lý Đơn Đặt Hàng

Để tăng hiệu quả sản và tiến hành sản xuất một
cách suôn sẻ thì cần phải có chương trình giúp quý khách tính toán số lượng,
chủng loại mặt hàng sản xuất chính xác và hợp lý.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Đơn Đặt Hàng

ECOUNT ERP cung cấp một tính năng quản lý sản xuất (đơn hàng) cho phép người dùng dễ dàng nhập nội dung công việc và ngay lập tức cung cấp các báo cáo khác nhau theo yêu cầu của các nhà quản lý để có thể quản lý quá trình sản xuất và đơn đặt hàng. Quản lý đơn hàng là điều cần thiết khi quản lý toàn bộ quá trình sản xuất và quy trình làm việc.

Vấn đề thường gặp

 • Hoạt động sản xuất không được như mong đợi hoặc tiến triển không thuận lợi.
 • Không có khả năng để kiểm tra tiến độ sản xuất cho mỗi quá trình của một đơn hàng sản xuất.
 • Thời gian cần thiết và số lượng nguyên liệu/phụ liệu không được theo dõi đúng cách.
Với ECOUNT ERP , nếu bạn nhập thành phẩm theo đơn hàng vào, bạn có thể tự động quản lý chúng theo một quá trình dựa trên định mức nguyên vật liệu. Trên cơ sở này, bạn không cần phải nhập vào số lượng sản xuất/tiêu thụ cho mỗi quá trình. Bạn có thể xác định rõ quá trình sản xuất thông qua tình trạng đơn đặt hàng đang được thực hiện.

Lợi ích

 • Một đơn đặt hàng hiệu quả có thể quản lý toàn bộ quá trình sản xuất. Đơn giản chỉ cần quyết định loại, số lượng và thời gian sản xuất của hàng hóa mà bạn muốn sản xuất.
 • Tạo một mẫu đơn đặt hàng từ một đơn bán hàng và áp dụng trong suốt dòng quá trình sản xuất.
 • Tự động tính toán số lượng sản xuất và tiêu thụ dựa trên định mức nguyên vật liệu.
 • Quản lý sự biến động của hàng tồn kho dễ dàng hơn.
 • Dễ dàng theo dõi các công việc sản xuất nhanh chóng.
 • Giảm sai sót trọng yếu với doanh số tích hợp, hệ thống kế toán và hệ thống sản xuất.
 • Quản lý đơn đặt hàng sản xuất bằng cách kết hợp đơn hàng bán chi tiết từ hệ thống bán hàng.

Chức năng chính

Quản lý quá trình sản xuất một cách thuận tiện

 • Nếu bạn chỉ nhập vào thành phẩm trong đơn hàng thì một đơn hàng sẽ được thiết kế để tự động quản lý theo quy trình sản xuất (trên cơ sở định mức nguyên vật liệu).
 • Nhập phiếu nhập kho của bán thành phẩm và thành phẩm dựa trên đơn hàng.
  • Tải lên một đơn hàng khi nhập dữ liệu hàng xuất kho và tự động xuất ra nguyên vật liệu/phụ liệu tới kho hàng.
  • Tải lên một đơn hàng khi nhập dữ liệu hàng nhập kho và tự động tính toán hàng hoá và các mặt hàng tiêu thụ.
 • Tạo một thứ tự sản xuất bằng cách tải lên một đơn hàng chi tiết.
 • Hơn nữa, việc lập nên tiến độ sản xuất bằng cách nhập đơn hàng cho mỗi quá trình sản xuất cụ thể cùng sản xuất bán thành phẩm.
[Đơn dặt hàng]

Báo cáo theo dõi tiến độ sản xuất

 • Tình trạng tiến độ sản xuất theo ngày/mặt hàng/quá trình.
 • Thông tin chi tiết biến động của hàng tồn kho bao gồm việc xuất kho và sản xuất nguyên vật liệu/phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
 • So sánh mức sử dụng nguyên vật liệu với thực thế, chi phí nhân công và chi phí chung.
[Tình trạng quá trình sản xuất thông qua đơn hàng]