Quản Lý Ngoại tệ

Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng như hiện tại,
nếu các doanh nghiệp nhập,
xuất khẩu muốn tồn tại được thì phải quản lý ngoại tệ thật hợp lý.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Thương Mại

Việc nhập và xuất hàng hóa dễ nhầm lẫn và phức tạp. Doanh nghiệp phải hiểu những nguyên tắc kế toán khác nhau, ghi nhận tỷ giá hằng ngày cho những giao dịch khác nhau và ghi nhận lãi lỗ trên các báo cáo tài chính. Điều này có thể dẫn đến sai sót nếu không quản lý đúng cách. Phần mền ECOUNT ERP đem đến chức năng quản lý thương mại quốc tế, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể quản lý chi phí xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả.

Vấn đề thường gặp

 • Biến động tỷ giá hối đoái làm cho việc tính toán chi phí thực tế của hàng hóa quốc tế khó khăn.
 • Khó khăn trong việc ghi nhận tỷ giá hiện tại cho tất cả các giao dịch.
 • Khó khăn trong việc phản ánh lãi lỗ vì chênh lệch tỷ giá trên báo cáo tài chính
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí thực tế của chi phí xuất khẩu, và hình thành vào giá bán sao cho đạt lợi nhuận tối đa.
Với ECOUNT ERP, bạn có thể quản lý tiền tệ trong và ngoài nước một cách dễ dàng hơn. Người dùng có thể chọn loại ngoại tệ và áp dụng tỷ giá ngoại tệ cho hàng hóa nhập khẩu và nguyên vật liệu để quản lý chính xác biến động tỷ giá. Người dùng còn có thể phân bổ chi phí của giao dịch để đạt lợi nhuận tối đa.

Lợi ích

 • Quản lý số lượng ngoại tệ không giới hạn.
 • Dự tính chi phí xuất nhập khẩu cho kế hoạch tài chính tốt hơn.
 • Dễ dàng tính toán tỷ giá hằng ngày và áp dụng vào những giao dịch khi chúng diễn ra.
 • Quản lý lãi lỗ chênh lệch tỷ giá một cách dễ dàng với việc lập báo cáo.
 • Giảm trùng lắp với phân hệ kế toán được tích hợp.
 • Dự tính chi phí kinh doanh hiệu quả hơn bằng cách phân bổ chi phí vào chi phí mua hàng.

Chức năng chính

Dễ dàng đăng ký và áp dụng ngoại tệ

 • Thêm ngoại tệ và áp dụng vào loại giao dịch.
 • Thiết lập tỷ giá cơ sở cho tỷ giá cố định sẽ được tự động áp dụng.
 • Dễ dàng lựa chọn loại tiền tệ và áp dụng tỷ giá ngoại tệ để tính toán số lượng ngoại tệ và số lượng tiền trong nước tại cùng một thời điểm
 • Cho khách hàng hoặc nhà cung cấp nước ngoài, bạn có thể chỉ định loại ngoại tệ để tìm kiếm trong sổ cái ngoại tệ.
[Đăng ký loại ngoại tệ và tỷ giá cố định]

Quản lý chi phí nhập khẩu

 • Quản lý một cách rõ ràng chi phí giao dịch, phí hải quan và lệ phí sở hải quan.
 • Sử dụng sổ quản lý nhập khẩu để ghi nhận các giao dịch nhập khẩu.
 • Tích hợp với phân hệ kế toán.
[Tình trạng nhập khẩu]

Phân bổ chi phí nhập khẩu vào từng mặt hàng

 • Phân bổ chi phí nhập khẩu và áp dụng chúng vào giá vốn của từng mặt hàng khi nhập hàng hóa và nguyên vật liệu mua vào.
 • Phân bổ chi phí nhập khẩu vào từng mặt hàng dựa vào số lượng phát sinh.
 • Chỉnh sửa thủ công hoặc tự động tỷ lệ phân bổ.
[Phân chia chi phí nhập khẩu tương ứng với hàng hóa và tính nó vào giá vốn]