Quản Lý Các Khoản Phải Trả

Xử lý các khoản phải trả hiệu quả sẽ mang lại giá trị lớn cho
doanh nghiệp để tránh việc rơi vào khủng hoàng tài chính và cũng giúp các phòng ban,
bộ phận khác nhau xử lý nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Khoản Phải Trả

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tạo một hệ thống quản lý nợ phải trả để theo dõi các khoản nợ và để quản lý dòng tiền. Phần mền ECOUNT ERP có các công cụ đo lường cần thiết giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể quản lý nợ phải trả của họ hiệu quả và dễ dàng hơn.

Vấn đề thường gặp

 • Thiếu khả năng quản lý nợ phải trả có thể dẫn đến những vấn đề về dòng tiền, quá khả năng thanh toán hoặc gian lận.
 • Hệ thống kế toán và mua hàng không liên kết dẫn đến sự trùng lặp hoặc thiếu sót.
 • Thông tin thiếu cập nhật tại thời điểm thực tế.
 • Khoản tiền phạt hoặc phí do yếu kém trong việc quản lý công nợ.
 • Không thể tận dụng được chiết khấu cho việc thanh toán sớm bởi vì khó khăn trong quản lý tiền hoặc mất chứng từ.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể xác định được khoản phải trả cho nhà cung cấp nào hoặc ai chịu trách nhiệm với phân hệ kế toán và mua hàng được tích hợp với nhau. Điều này làm giảm rủi ro và sai sót trong công ty đồng thời tăng tính bảo mật của hệ thống nợ phải trả.

Lợi ích

 • Tạo ra các báo cáo để xem xét tình trạng chi trả công nợ bằng cách tìm kiếm theo nhà cung cấp hoặc nhân viên phụ trách.
 • Tìm kiếm những nợ chưa thanh toán theo đơn mua hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên phụ trách.
 • Giảm việc trùng lặp và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả hơn mà không cần dùng Excel.
 • Giảm thiểu số lượng dữ liệu bị sai sót hoặc nhầm lẫn giữa các phòng ban.
 • Kiểm tra và cân bằng trong hệ thống thanh toán.

Chức năng chính

Quản lý nợ phải trả

 • Quản lý tổng hàng mua, chi tiền, và nợ phải trả theo nhà cung cấp hoặc người phụ trách.
 • Tự động hạch toán mua hàng hoặc thanh toán tiền hàng dựa vào số tiền phải trả nhà cung cấp.
 • Xừ lý hóa đơn mua hàng và ghi nhận nó vào phân hệ kế toán.
 • Ước tính thời gian phải trả trong tương lai cho dư toán dòng tiền.
[Báo cáo nợ phải trả, việc thanh toán, mua hàng]

Báo cáo nợ phải trả

 • Tìm kiếm chi tiết nợ phải trả, chi tiền, mua hàng cho từng giai đoạn cụ thể theo nhà cung cấp hoặc người phụ trách
 • Danh sách khách hàng cho phép bạn xem rõ ràng chi tiết việc thanh toán hoặc mua hàng và tình hình công nợ phải trả theo từng mặt hàng, nhà cung cấp hoặc theo ngày.
 • Báo cáo kế toán để xem xét tình hình công nợ chưa thanh toán.
[Tình hình nợ phải trả theo người phụ trách hoặc khách hàng]