Quản Lý Quy Trình Mua Hàng

Quy trình mua hàng bắt đầu từ việc tạo đơn mua hàng hợp lý,
và là khâu quan trọng trong việc liên kết
với các quy trình khác như bán hàng, sản xuất, tồn kho.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Quy Trình Mua Hàng

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản lý quy trình mua hàng. Khi quy trình mua hàng không được vận hành tốt, doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian, không tận dụng được các khoản chiết khấu, và không theo dõi được lịch trình mua hàng hiện tại ra sao. ECOUNT ERP cung cấp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách tạo ra và duy trì quá trình mua hàng theo đúng tiến độ.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc quản lý các quá trình tính toán mức tồn kho, ngân sách, quỹ sẵn có và mua hàng từ ai.
 • Không có sẵn kế hoạch mua hàng hoặc kế hoạch mua hàng không phù hợp với quyết định mua hàng.
 • Chi tiết việc mua hàng không được chuyển đến bộ phận bán hàng, sản xuất và kho.
 • Thiếu sót trong quản lý yêu cầu mua hàng và quá trình phê duyệt nội bộ.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể quản lý yêu cầu mua hàng, kế hoạch mua hàng và đơn mua hàng trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Bạn có thể xử lý yêu cầu nhanh hơn với chức năng phê duyệt nội bộ, giảm thời gian đưa ra quyết định với thông tin theo thời gian thực. Với hệ thống kế toán được tích hợp bạn có thể có được cái nhìn sâu sắc về chi phí mua hàng và dòng tiền.

Lợi ích

 • Một hệ thống ERP với giá cả phù hợp để làm việc với quy trình mua hàng hiện tại của doanh nghiệp.
 • Gửi yêu cầu mua hàng, kế hoạch mua hàng, đơn đặt hàng và mua hàng trong hệ thống ECOUNT.
 • Những nhà cung cấp có thể dễ dành truy cập thông tin người dùng ECOUNT với cổng cổng thông tin khách hàng – xem xét đơn đặt hàng, mức độ hàng tồn kho, .v.v.
 • Có cái nhìn bao quát về quy trình mua hàng để giảm thiểu tắc nghẽn và lãng phí thời gian.
 • Hệ thống mua hàng được kết hợp với các phân hệ kế toán, hàng tồn khodoanh thu, để giảm thiểu rủi ro và sai sót.
 • Quản lý sát sao đề nghị mua hàng và đơn đặt hàng, giảm thủ tục giấy tờ và email không mong đợi với chức năng phê duyệt nội bộ.

Chức năng chính

Quản lý yêu cầu mua hàng

 • Sử dụng phiếu đề nghị mua hàng để tạo ra kế hoạch mua hàng bằng cách tự động tính toán số lượng mua tốt nhất.
 • Xác định người chịu trách nhiệm để quản lý các yêu cầu mua hàng cho từng phòng ban.
 • Chỉ định đơn đặt hàng, đơn hàng sản xuất, hoặc đơn bán hàng.
 • Đính kèm tài liệu có liên quan đến yêu cầu mua hàng trong tính năng phê duyệt điện tử.
[Yêu cầu mua hàng]

Tạo ra một kế hoạch mua hàng

 • Tính toán số lượng yêu cầu dựa trên chi tiết đơn đặt hàng của khách hàng, yêu cầuị mua hàng, mức tồn kho an toàn, mức hàng tồn kho hiện tại.
 • Chỉ định nhân viên phụ trách để quản lý kế hoạch mua hàng.
[Màn hình kế hoạch mua hàng]

Quản lý đơn mua hàng

 • Tự động tạo một đơn đặt mua hàng bằng cách cập nhật chi tiết đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc số lượng đã được nhập từ kế hoạch mua hàng.
 • Tùy chỉnh các mẫu đơn mua hàng – có thể lên đến 50 mẫu biểu khác nhau.
 • Phê duyệt đơn đặt hàng trong hệ thống thông qua chức năng phê duyệt điện tử.
[In một đơn đặt hàng]

Việc mua hàng dễ dàng hơn

 • Ngay lập tức gửi một đơn mua hàng đã được phê duyệt đến nhà cung cấp thông qua phần mềm ECOUNT hoặc thông qua email.
 • Cập nhật số dư bằng cách tải đơn mua hàng vừa thực hiện.
 • Quản lý những đơn mua hàng chưa quyết, tình trạng mua hàng và tóm tắt.
 • Quản lý hiệu quả hoạt động của người mua.
 • Tìm báo cáo bằng việc tùy chỉnh thiết lập đúng nhu cầu của công ty.
[Tình hình đơn đặt hàng chưa quyết]

Quản lý hóa đơn

 • Dễ dàng xử lý hóa đơn sau khi mua hàng.
 • Xử lý nhiều phiếu mua hàng khác nhau và điều chỉnh số lượng khi được chiết khấu.
 • Xem xét tình hình của đơn đặt hàng.
 • Quản lý và xem xét nợ phải trả bởi nhân viên phụ trách hoặc nhà cung cấp.
 • Giảm thời gian và tăng hiệu quả với hệ thống kế toán được tích hợp.
[Hóa đơn mua hàng đồng loạt]