Kế Hoạch Mua Hàng

Nếu không thể xác định chính xác số lượng mặt hàng xuất kho dự định hay
số nguyên vật liệu cần trong sản xuất thì chi phí hàng tồn kho sẽ tăng lên,
và phần lợi nhuận cũng không thể thu về tương ứng dù doanh số bán hàng có tăng.

TÍNH NĂNG

Kế Hoạch Mua Hàng

Nhiều doanh nghiệp thất bại trong việc tạo ra một kế hoạch mua hàng tốt. Điều đó làm doanh nghiệp thường xuyên phải chi trả quá nhiều cho hàng hóa, mua sai số lượng và chôn giá trị lên vốn hàng tốn kho dư thừa và chi phí lưu kho. Kế hoạch mua hàng khó quản lý nhất nhưng lại là xương sống của công ty. Do đó, cần có sự kết hợp giữa mua hàng, bán hàng, sản xuất và bộ phận kế toán để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.ECOUNT ERP cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ một hệ thống ERP tích hợp với tính năng quản lý kế hoạch mua hàng để tạo ra và theo dõi kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp.

Vấn đề thường gặp

 • Không thể đánh giá được mức độ hàng tồn kho hiện tại trước khi lập kế hoạch mua hàng.
 • Hàng mua không theo kế hoạch chiếm tỉ lệ cao.
 • Chi phí mua hàng cao do thiếu nghiên cứu và không tận dụng lợi thế giảm giá, chiết khấu.
 • Vốn gắn với hàng tồn kho dư thừa, lại không thể được sử dụng cũng như không thể bán.
 • Giảm lợi nhuận biên do chi phí lưu kho hàng tồn
 • Trì hoãn sản xuất do dự báo không chính xác và thời gian dự tính không đầy đủ.
 • Quá hạn do trì hoãn.
Với ECOUNT ERP, doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng lập kế hoạch mua hàng để đánh giá số lượng cần thiết, giá mua, nhà cung cấp và thời gian. Người dùng có thể tạo yêu cầu mua hàng và gửi cho nhà cung cấp thông qua cổng thông tin khách hàng. Quá trình mua hàng trở nên hiệu quả và minh bạch hơn.

Lợi ích

 • Tạo ra một chuỗi các kế hoạch mua hàng mà có thể kết hợp giữa nhiều phòng ban, những đề nghị mua hàng, những đơn đặt hàng, định mứcđơn hàng sản xuất.
 • Dễ dàng biết được mức hàng tồn kho tại thời điểm thực tế trước khi thực hiện việc mua hàng.
 • Giảm hàng tồn kho và chi phí lưu kho.
 • Tự động áp dụng nội dung kế hoạch mua hàng mà không cần tạo đơn đặt hàng riêng biệt.
 • Giảm thiểu sai sót và trùng lặp.

Chức năng chính

Dữ liệu mua hàng tại thời điểm thực tế

 • Số lượng yêu cầu: Số lượng được đặt bới khách hàng và được vận chuyển đến hoặc số lượng nguyên vật liệu dựa trên định mức sản xuất.
 • Hàng tồn kho hiện tại: Số lượng hàng tồn kho hiện tại trong kho
 • Số lượng hàng tồn an toàn: Là số lượng tối thiểu bắt buộc phải có tại tất cả các thời điểm.
 • Đơn vị mua tối thiểu: Số lượng đơn vị tối thiểu được mua trong một đơn vị bao gồm nhiều hơn một mặt hàng khi mua một mặt hàng liên quan tại một thời điểm.
 • Số lượng đơn mua hàng chưa quyết: Số lượng hàng tồn kho được đặt nhưng chưa được giao.
 • Số lượng đơn bán hàng chưa quyết: Số lượng hàng tồn kho được đặt nhưng chưa được phát hành.
[Tự động xác định số lượng hàng mua dựa trên điều kiện khác nhau]

Tạo ra một quy trình mua hàng chuẩn

 • Xem xét số lượng đặt hàng tối thiểu theo mặt hàng hoặc nhà cung cấp.
 • Tạo đơn đặt hàng ngay lập tức bằng cách áp dụng nội dung đã được quyết định bởi kế hoạch mua hàng.
 • Tạo ra kế hoạch mua hàng bằng cách xem xét đơn đặt hàng, đơn hàng sản xuất, định mức nguyên vật liệu hoặc để nghị mua hàng.
[Tạo ra đơn đặt hàng từ khách hàng dựa trên kế hoạch mua hàng]

Mua hàng cho ngành công nghiệp sản xuất

 • Chuyển nội dung của một đơn hàng sản xuất thành kế hoạch mua hàng khi đơn hàng sản xuất được tạo.
 • Tải nhiều mặt hàng cần mua dựa trên định mức nguyên vật liệu.
 • Đối với các thành phẩm, bạn có thể tính toán được tổng số lượng nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra một thành phẩm bằng cách nhập vào đơn hàng sản xuất.
 • Tính toán lượng chi phí hiệu quả dựa trên đơn hàng sản xuất và số lượng có sẵn.
[Tạo ra kế hoạch mua hàng bằng cách dùng định mực nguyên vật liệu]

Mua hàng cho ngành phân phối và bán hàng

 • Nhanh chóng sử dụng đơn đặt hàng từ bộ phận bán hàng để tạo thành kế hoạch mua hàng.
 • Tạo ra đơn mua hàng ngay lập tức bằng cách áp dụng nội dung mua hàng theo kế hoạch mua đã có sẵn.
[Tạo ra kế hoạch mua hàng bằng cách cập nhật đơn bán hàng]