Mẫu Đơn Mua Hàng

Ecount ERP sẽ làm các khách hàng bất ngờ bởi bạn có thể tạo và gửi
các mẫu đơn mua hàng với hình thức đẹp và đa dạng với khả năng tùy biến cao.

TÍNH NĂNG

Mẫu Đơn Mua Hàng

Với ECOUNT ERP, người dùng có thể dễ dàng định dạng màn hình nhập,mẫu biểu, và báo cáo cho bộ phận mua hàng. Với khả năng tùy chỉnh các báo cáo và mẫu đơn, các công việc mỗi ngày sẽ dễ dàng hơn và tốn ít thời gian hơn. Tạo báo cáo đẹp mắt hơn với những biểu tượng, thông tin khách hàng và nhiều hơn thế nữa, điều này sẽ gây ấn tượng với khách hàng và người quản lý.

Vấn đề thường gặp

 • Nhân viên thường sử dụng các chương trình soạn thảo văn bản để tạo mẫu biểu.
 • Không thể dễ dàng cập nhật mẫu biểu để đáp ứng được yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp.
 • Việc thay đổi mẫu biểu trong hệ thống ERP hiện tại rất phức tạp.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể tùy chỉnh màn hình nhập, màn hình tìm kiếm và báo cáo dựa vào nhu cầu của doanh nghiệp. Các thông tin được xác định một cách dễ dàng để phản ánh những thông tin cần thiết. Mẫu biểu đa dạng có thể được thiết lập để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Bằng hệ thống tích hợp, người dùng có thể giảm số lượng công việc dư thừa.

Lợi ích

 • Không mất nhiều thời gian và chi phí cho việc sửa đổi màn hình mua hàng, báo cáo và mẫu biểu trong phần mền ECOUNT ERP.
 • Sử dụng hệ thống kế toán tích hợp và hệ thống hàng tồn kho mà không cần phải dựa vào Excel.
 • Tạo từ khóa để dễ dàng tìm kiếm mặt hàng, báo cáo hoặc nhà cung cấp.
 • Tạo được 50 mẫu biểu.

Chức năng chính

Tùy chỉnh sổ bán hàng và báo cáo

 • Chỉnh sửa tình trạng, thống kê, nhật ký chung hoặc mẫu biểu báo cáo để tìm kiếm dữ liệu.
 • Chỉnh sửa các cột thông tin khi in báo cáo tình hình mua hàng.
 • Truy cập vào hàng trăm thông tin báo cáo khác nhau.
 • Nếu thông tin báo cáo không tồn tại, người dùng có thể tạo thêm những thông tin cần thiết.
[Thiết lập mẫu biểu tình hình mua hàng]

Tùy chỉnh mẫu biểu in

 • Cá nhân hóa hình thức trình bày các mẫu báo cáo khi in.
 • Cá nhân hóa những báo cáo với biểu tượng của công ty.
 • Tạo đầu trang in với thông tin của nhà cung cấp.
 • Chỉnh sửa các thông tin báo cáo hiển thị trên đơn mua hàng.
[Mẫu biểu đơn mua hàng]

Tùy chỉnh màn hình nhập

 • Tùy chỉnh các thông tin nhập vào cho từng yêu cầu mua hàng, kế hoạch mua hàng, đơn đặt mua hàng và mua mới.
 • Tùy chỉnh phần tự động tải những thông tin cơ bản về nhà cung cấp lên màn hình nhập mua hàng.
 • Trong menu mua mới, người dùng có thể tự động tính toán và hiển thị số dư nợ phải trả đầu kỳ và cuối kỳ.
 • Nếu thông tin nhập chưa tồn tại, người dùng dễ dàng thêm các thông tin muốn nhập để tìm kiếm trong phần mềm.
[Tùy chỉnh màn hình nhập mua hàng]