Quản Lý Các Khoản Phải Thu

Nếu liên tục bán hàng mà không không nhận được khoản phải
thu đúng hạn thì sẽ khó xoay vòng vốn và việc mua nguyên liệu sẽ gặp khó khăn.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Khoản Phải Thu

Các doanh nghiệp phải quản lý các khoản phải thu để đảm bảo khách hàng được lập hoá đơn một cách chính xác và hóa đơn được thu thập trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu không được tổ chức thích hợp và không một ai phụ trách, có thể gặp khó khăn trong quản lý. Với ECOUNT ERP tính năng quản lý các khoản phải thu, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể duy trì kiểm soát các khoản phải thu bởi một hệ thống được tích hợp giữa kế toán và bộ phận bán hàng.

Vấn đề thường gặp

 • Các khoản phải thu không được giám sát liên tục đã dẫn đến dòng tiền cạn kiệt.
 • Khó khăn quản lý tiến trình từ trước khi lập hóa đơn đến thu tiền.
 • Không thể có được một bức tranh rõ ràng về mức độ hiện tại của các khoản phải thu.
 • Đôi khi dữ liệu bị trùng lập, bỏ xót, hoặc không thích hợp với việc bán hàng thực tế bởi vì doanh số hàng tồn kho và quỹ được xử lý khác nhau trong từng phòng ban.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể xác minh số tiền phải thu theo khách hàng hoặc người phụ trách và dễ dàng kết nối dữ liệu bán hàng vào kế toán.
Do đó loại trừ khả năng nghịch lý của dữ liệu giữa bộ phận bán hàng và bộ phận kế toán.

Lợi ích

 • Dễ dàng xem bán hàng và các khoản phải thu chưa quyết theo khách hàng, người phụ trách, ngày tháng và nhiều hơn nữa.
 • Tạo báo cáo với thông tin tài khoản phải thu đã được cập nhật.
 • Giảm việc nhập lại và nguy cơ lỗi với một hệ thống tích hợp - một khi nó được nhập vào hệ thống, nó xuất hiện trong các phân hệ khác.
 • Với tiện ích ECOUNT trong Excel, người dùng có thể dễ dàng tải lên dữ liệu bán hàng mới và thu tiền mặt thông qua Excel.
 • Cổng thông tin khách hàng được tích hợp giúp việc quản lý quan hệ khách hàng dễ dàng hơn trước.

Chức năng chính

Dữ liệu để quản lý phòng ban các khoản phải thu

 • Chỉ định một người phụ trách cho các tài khoản để quản lý tập hợp khoản phải thu.
 • Tổ chức các khoản phải thu và hóa đơn tiền mặt từ khách hàng hoặc đại diện bán hàng.
 • Bán hàng mới và thu tiền mặt sẽ tự động được phản ánh vào các khoản phải thu của khách hàng.
 • Dự án dòng tiền bằng cách nhập vào các điều khoản thanh toán và ngày dự kiến thanh toán.
[Báo Cáo Bán Hàng, Hóa Đơn, Khoản Phải Thu]

Báo cáo các khoản phải thu

 • Tạo báo cáo các khoản phải thu với các tài khoản chi tiết phải thu theo khách hàng, người phụ trách, ngày tháng và nhiều hơn nữa.
 • Ước tính thời hạn thu trung bình của khách hàng, người phụ trách và hơn nữa.
 • Kiểm tra tài khoản khách hàng phải thu theo người phụ trách.
 • Cung cấp sổ khách hàng để cho phép bạn nắm rõ giao dịch khách hàng, chi tiết tiền mặt và tình trạng của các khoản phải thu theo ngày.
 • Tạo báo cáo kế toán để quản lý các khoản phải thu chưa nhận được từ khách hàng.
[Tình Trạng Các Khoản Thu theo Người Phụ Trách/Khách Hàng]