Quản Lý Hạn Mức Tín Dụng

Để hạn chế phát sinh nợ xấu và nợ khó đòi thì trước khi tiến hành bán hàng,
hệ thống sẽ cân nhắc về hạn mức tín dụng và thời hạn
trả nợ của khách hàng để đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Hạn Mức Tín Dụng

Không phải doanh nghiệp nhỏ nào cũng sẵn sàng bán chịu cho khách hàng với một hạn mức tín dụng cho phép, vì đó là một nhiệm vụ khó khăn và ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, khi doanh nghiệp chưa sẵn sàng đưa ra hình thức công nợ, thì việc quan trọng là có một quy trình từng bước để xây dựng và đánh giá hạn mức tín dụng tiềm năng cho phép của doanh nghiệp. ECOUNT ERP cho phép doanh nghiệp vừa và nhỏ theo dõi hạn mức tín dụng của khách hàng hiệu quả hơn trước khi hoàn tất đơn bán hàng.

Vấn đề thường gặp

 • Dòng tiền không được báo cáo đầy đủ và gây ra những vấn đề về khả năng thanh toán.
 • Quá nhiều khoản nợ phải thu và không đủ tiền mặt để duy trì hoạt động kinh doanh.
 • Thời gian thu hồi nợ trung bình quá lâu.
 • Không có một quy trình để kiểm soát bán hàng với các chức năng như xem lược sử thanh toán chậm hoặc tồn đọng nợ xấu.
 • Khó khăn trong việc lập kế hoạch vì số tiền nằm trong các tài khoản phải thu khó đòi.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể kiểm tra tự động hạn mức nợ của khách hàng sau khi nhận đơn đặt hàng của khách hoặc nhập một bán hàng mới. Cho phép doanh nghiệp xem thông tin mới nhất về nợ của khách hàng trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào.

Lợi ích

 • Dùng chức năng kiểm tra các khoản phải thu quá hạn cho phép xem xét tài khoản nào đã trễ hạn, trả đúng hạn và thanh toán như mong muốn.
 • Xem xét các thông tin chi tiêu của khách hàng trước khi quyết định bán.
 • Giảm thiểu việc bán hàng đến các khách hàng có nợ khó đòi hoặc các khách hàng thường xuyên trả nợ không đúng hẹn.
 • Giảm thiểu số lượng nợ xấu bằng cách kiểm tra số tiền chịu nợ của nhiều khách hàng khác nhau.
 • Khóa các giao dịch đối với những khách hàng có lược sử tín dụng không ổn định một khi họ chạm đến hạn mức tối đa cho phép.

Chức năng chính

Quản lý bán hàng đối với khách hàng công nợ

 • Thiết lập hạn mức tín dụng cho khách hàng.
 • Xem xét hạn mức công nợ trước khi quyết định hoàn tất một giao dịch.
 • Người dùng có thể hủy hoặc xử lý khách hàng có sợ nợ vượt mức.
 • Nhận thông báo khi hạn mức tín dụng của khách hàng quá hạn mức cho phép.
 • Dễ dàng điều chỉnh lại hạn mức tín dụng, tài khoản phải thu và số tiền giao dịch của khách hàng.
[Thiết lập số tiền hạn mức tín dụng của khách hàng]