Quản Lý Giá Cả

Giá giao dịch có thể thay đổi do hợp đồng với khách hàng,
tần số giao dịch, mùa vụ, .v.v. nên cần phải được quản lý chính xác và hiệu quả.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Giá Cả

Đơn giá của một sản phẩm thường khác nhau giữa khách hàng và khu vực, và nó khá phức tạp để có thể quản lý. ECOUNT ERP cung cấp tính năng quản lý đơn giá cho các công ty vừa và nhỏ để tạo thuận lợi hiệu quả cho quản lý sự thay đổi giá, nhóm giá, và ước tính biến động giá cả. Xử lý các giao dịch dễ dàng hơn với một hệ thống tích hợp kế toán với hệ thống bán hàng và cập nhật dữ liệu dễ dàng.

Vấn đề thường gặp

 • Đơn giá của một sản phẩm thường xuyên thay đổi do các yếu tố kinh doanh khác nhau.
 • Thật khó để quản lý giá cả thay đổi trong nhiều địa điểm.
 • Không thể đánh giá hiệu quả biến động giá cả theo thời gian.
 • Sản phẩm không được bán ở mức giá có lợi nhuận.
 • Khó quản lý giảm giá và đánh dấu theo sản phẩm, địa điểm, hoặc khách hàng.
Với ECOUNT ERP, bạn có thể quản lý mức giá thật sự dễ dàng. Người dùng có thể tổ chức các mức giá theo địa điểm, nhóm, mặt hàng, và khách hàng.
Hệ thống có thể dễ dàng tùy chỉnh với các nhu cầu và môi trường kinh doanh.

Lợi ích

 • Dễ dàng áp dụng mức giá khác nhau - giảm giá hoặc đánh dấu - theo vị trí hoặc khách hàng.
 • Giảm thời gian và sự nhầm lẫn liên quan đến việc xác định đơn giá thích hợp bằng cách chọn từ nhiều mức giá trong hệ thống, hoặc đơn giản là sử dụng áp giá cuối cùng.
 • Một hệ thống tự động làm giảm nguy cơ lỗi với ít nhập liệu lại và lựa chọn một mục duy nhất.
 • Có khả năng xác định mức giá cho các sản phẩm tương lai bằng cách đánh giá lịch sử mức giá.
 • Tiện ích ECOUNT trong Excel làm cho việc tải lên hàng loạt mức giá nhanh chóng và dễ dàng.
 • Điều chỉnh giá thật dễ dàng để tính toán và áp dụng - áp dụng giá bán cho các mặt hàng nhanh hơn trước.

Chức năng chính

Thiết lập đơn giá

 • Tạo một giá bán mặc định với thêm 10 loại đơn giá.
 • Dễ dàng áp dụng đơn giá hiện tại khi nhập liệu bán hàng.
 • Điều chỉnh giá dựa trên các kho hàng rất dễ dàng. Bạn có thể thiết lập khác nhau giữa giá bán sỉ, các cửa hàng bán lẻ, và cửa hàng trực tuyến.
 • Điều chỉnh giá dựa trên các cửa hàng rất dễ dàng. Bạn có thể thiết lập một khác nhau giá bán buôn, các cửa hàng, cửa hàng bách hóa và cửa hàng trực tuyến.
[Thiết Lập Đơn Giá ABC tại Đơn Giá ABC]

Mức giá đặc biệt

 • Dễ dàng áp dụng một mức giá đặc biệt khi bán cho khách hàng hoặc địa điểm cụ thể.
 • Thiết lập mức giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau.
 • Nhóm các mặt hàng tương tự và áp dụng đơn giá cho tất cả cùng một lúc.
 • Đăng tải hàng loạt mức giá thông qua tính năng tải lên.
 • Áp dụng điều chỉnh bởi nhóm mặt hàng để bán hoặc sự kiện thanh lý hàng tồn.
[Mức Giá Theo Nhóm]

Áp giá cuối

 • Ngay lập tức áp dụng mức giá cũ được sử dụng khi liên tục bán một mặt hàng.
 • Thuận tiện để sử dụng khi mức giá của một mặt hàng là luôn dao động.
[Thiết Lập để sử dụng Giá Bán Cuối Cùng]

Giảm giá chiết khấu cho khách hàng

 • Thiết lập một tỷ lệ chiết khấu bán hàng theo khách hàng.
 • Thiết lập giảm giá dễ dàng như việc thiết lập một tỷ lệ chiết khấu 15% - giá bán sẽ tự động tải 85%.
[Thiết lập mức điều chỉnh (Thêm bớt vào giá vốn) theo khách hàng]

Áp dụng một mức giá và tỷ lệ chiết khấu trong khi nhập liệu bán hàng

 • Nếu bạn không muốn áp dụng bất kỳ giá đã đăng ký, bạn có thể chỉ đơn giản áp dụng một mức giá cụ thể tại thời điểm bán hàng.
 • Nếu bạn muốn áp dụng giảm giá trong thời gian bán hàng, bạn có thể thiết lập tỷ lệ chiết khấu ngay lập tức trên màn hình nhập liệu.
[Thiết lập tỷ lệ điều chỉnh tại màn hình nhập Bán Hàng Mới và áp dụng nó]

Tìm kiếm các giao dịch gần đây

 • Khi nhập một giao dịch, bạn có thể tìm kiếm các lịch sử giao dịch của một mặt hàng.
 • Dễ dàng xác minh sự biến động mua hoặc bán hàng theo ngày.
[Tìm kiếm lịch sử giao dịch gần đây và đơn giá mua/bán hàng tại màn hình nhập liệu]