Hàng Tồn Kho An Toàn

Việc thiết lập hàng tồn kho theo từng mặt hàng và liên tục kiểm tra
là công việc quan trọng để có thể quản lý sản xuất và bán hàng dễ dàng hơn.

TÍNH NĂNG

Hàng Tồn Kho An Toàn

Quản lý hàng hóa và mức an toàn của hàng hóa là điều cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp nên hiểu rằng sẽ có vấn đề nào đó có thể xuất hiện tại một điểm nào đó trong chuỗi cung ứng. Tính an toàn của kho hàng là để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những thất bại. ECOUNT ERP cung cấp hệ thống quản lý an toàn kho hàng được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị cho những vấn đề đột xuất.

Vấn đề thường gặp

 • Việc tính toán hàng tồn kho là tốn thời gian và không hiệu quả. Phương pháp tính hàng tồn kho không được tính chính xác hoặc không cập nhật thường xuyên dẫn đến kết quả không đủ hàng tồn kho.
 • Việc sản xuất bị trì hoãn, hàng bán bị mất và khách hàng không hài lòng do hết hàng.
 • Các nhà cung cấp không thể thực hiện kịp đơn đặt hàng hoặc một lô hàng mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
 • Không có kế hoạch mua hàng và giao hàng nhanh dẫn đến chi phí cao hơn.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể thiết lập số lượng hàng tồn kho không bán được hoặc đã bán nhưng không đủ. Hệ thống cài đặt kiểm soát để đảm bảo đủ lượng hàng hóa có sẵn để giảm việc hết hàng và hàng bán bị mất.

Lợi ích

 • Theo dõi tính an toàn của hàng hóa hiệu quả hơn bằng cách kiểm tra mức độ an toàn hàng hóa trước khi hoàn tất bán hàng hoặc gửi đơn đặt hàng.
 • Giảm nguy cơ hết hàng.
 • Quản lý sắp xếp lại tốt hơn với các thông báo an toàn hàng hóa.
 • Tạm dừng nhận đơn đặt hàng khi số lượng hàng hóa không đủ.
 • Quản lý an toàn hàng hóa theo địa điểm như nhà máy, kho, trung tâm phân phối, và các cửa hàng.
 • Chuẩn bị tốt hơn cho các vấn đề đột xuất trong chuỗi cung ứng.

Chức năng chính

Thiết lập sự an toàn hàng hóa

 • Hai phương pháp để thiết lập an toàn hàng hóa.
 • An toàn hàng hóa theo số lượng sản phẩm - phương pháp tổng quát hơn.
 • An toàn hàng hóa theo vị trí sẽ cụ thể hơn là theo sản phẩm.
 • Biết được số hàng hóa không đủ trong phần màu đỏ trong các báo cáo cân đối hàng tồn kho.
[Thiết lập số lượng hàng hóa an toàn theo sản phẩm / kho (cửa hàng)]

Thông báo hàng tồn và các biện pháp theo dõi

 • Các thông báo sẽ cảnh báo người dùng khi hàng được bán ra hoặc đơn đặt hàng làm giảm lượng hàng tồn xuống dưới mức tồn kho an toàn hoặc không đủ hàng tồn.
 • Người dùng có thể thiết lập chương trình để xác minh số lượng hàng tồn thực tế trước khi và sau khi bán hàng.
 • Người dùng có thể thiết lập chương trình để tạm dừng đơn đặt hàng nếu hàng tồn kho không đủ.
 • Nếu chương trình không tự động chặn các giao dịch, người dùng có thể chấp nhận hoặc trì hoãn giao dịch.
[Hạn chế bán hàng nếu giới hạn số lượng giảm quá giới hạn]