Mẫu Đơn Bán Hàng

Quý khách vẫn đang sử dụng hệ thống quản lý và phải tạo các phiếu bán hàng,
hóa đơn, phiếu xuất kho bằng Excel? Với Ecount ERP,
quản lý các mẫu in trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

TÍNH NĂNG

Mẫu Đơn Bán Hàng

Tạo và thay đổi mẫu đơn trong Word và Excel có thể là một vấn đề khó khăn. Và những người không phải là thành thạo với Excel thường không hài lòng với hoá đơn bán hàng và phiếu bán hàng của họ. Trong ECOUNT ERP, để tạo sự chuyên nghiệp cho hoá đơn bán hàng, báo giá, và phiếu luôn dễ dàng. ECOUNT ERP cho phép người dùng chỉnh sửa các chương trình bao gồm các thông tin cần thiết.

Vấn đề thường gặp

 • Tăng trưởng doanh thu yêu cầu báo cáo nhanh hơn và tổ chức tốt hơn.
 • Không thể tạo báo cáo một cách nhanh chóng và họ thường thiếu thông tin bán hàng theo thời gian thực.
 • Những thay đổi trong quản lý dẫn đến một trọng tâm mới về báo cáo bán hàng.
 • Thiếu tổ chức và giấy tờ thủ tục bị mất dẫn đến sai sót.
 • Chương trình bán hàng hiện tại tính thêm chi phí để tùy chỉnh chương trình.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể tùy biến màn hình nhập liệu, các lĩnh vực tìm kiếm và báo cáo khác nhau để phù hợp với quy trình công việc của công ty. Rất dễ dàng để tạo ra các báo cáo chi tiết với hình thức cá nhân hóa, thông tin và khách hàng. Hệ thống có thể dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu và môi trường kinh doanh.

Lợi ích

 • Báo cáo của bộ phận bán hàng và mẫu biểu chỉ phản ánh các thông tin cần thiết.
 • Không tốn thêm chi phí và thời gian cần để tạo và chỉnh sửa các mẫu bán hàng, màn hình nhập liệu, hoặc báo cáo.
 • Giảm sự phụ thuộc vào Excel trong quản lý dữ liệu và báo cáo.
 • Hệ thống tích hợp cho phép dễ dàng tìm kiếm, tổ chức tốt hơn, và hạn chế công việc trên giấy tờ.

Chức năng chính

Tùy chỉnh sổ sách và báo cáo

 • Sửa đổi mẫu báo cáo tình trạng, thống kê, nhật ký và lịch sử báo cáo.
 • Hiển thị hàng trăm trường liên quan đến bán hàng trong mục báo cáo - không chỉ hiển thị các trường cơ bản, mà còn các trường được tạo bởi người dùng khác.
 • Nếu bạn không thể tìm thấy các trường mong muốn, nó có thể được dễ dàng thêm vào chương trình.
[Tạo một Mẫu Tình Trạng Bán Hàng]

Tùy chỉnh các mẫu đơn

 • Tùy chỉnh báo cáo và hoá đơn phù hợp với thương hiệu chung.
 • Chèn biểu tượng công ty của bạn cho một sự hình thức cá nhân hóa.
 • Chỉnh sửa hình thức của các phiếu bán hàng phù hợp với đặc thù kinh doanh.
[Tùy Chỉnh Mẫu Phiếu Bán Hàng]

Tùy chỉnh màn hình nhập liệu

 • Thêm hoặc xóa một trường nhập vào được sử dụng cho báo giá, đơn bán hàng, đơn vận chuyển hàng, và bán hàng mới.
 • Thiết lập các chương trình tự động tải thông tin cơ bản của khách hàng trên màn hình nhập bán hàng.
 • Tự động tính toán và hiển thị số dư ban đầu và kết thúc của khách hàng trong các các khoản phải thu của bán hàng mới.
[Thiết Lập Hiển Thị Bán Hàng Mới]