Quản Lý Kế Hoạch Bán Hàng

Nếu bộ phận bán hàng muốn tạo kế hoạch bán hàng,
thì có thể xây dựng các kế hoạch phù hợp theo nhóm và các nhân viên
có thể lấy đó làm động lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Kế Hoạch Bán Hàng

Thiết lập một kế hoạch bán hàng theo thời gian, bộ phận, nhân viên bán hàng, và theo từng sản phẩm là điều cần thiết để đạt được mục tiêu bán hàng hàng theo quý và hàng năm. Với phần mềm quản lý kế hoạch bán hàng ECOUNT ERP, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lập các kế hoạch bán hàng chi tiết và theo dõi kết quả bán hàng. Với ECOUNT ERP, các nhà quản lý có thể phân tích hiệu suất định kỳ và tiếp tục các chiến lược bán hàng hàng đầu.

Vấn đề thường gặp

 • Theo dõi hoạt động bán hàng theo thời gian, bộ phận, nhân viên bán hàng, và sản phẩm tốn rất nhiều thời gian và thường không chính xác.
 • Khó khăn để tạo ra các báo cáo so sánh giữa doanh thu dự kiến và thực tế.
 • Không thể hình thành các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể thiết lập mục tiêu doanh số bán hàng theo thời gian, cửa hàng, người bán hàng và sản phẩm bằng cách sử dụng các chức năng kế hoạch bán hàng. Người sử dụng cũng có thể xác minh các kế hoạch bán hàng đã đạt mục tiêu hay chưa bằng cách tiến hành phân tích so sánh doanh số bán hàng thực tế.

Lợi ích

 • Tạo một kế hoạch bán hàng có tổ chức và chi tiết theo cửa hàng, nhân viên bán hàng và theo sản phẩm cho từng thời gian cụ thể.
 • Dễ dàng theo dõi các mục tiêu bán hàng và phân tích nguyên nhân của việc tăng hoặc giảm doanh số.
 • Theo dõi doanh số của nhân viên bán hàng với một hệ thống ERP tích hợp.
 • Xem thống kê bán hàng theo thời gian thực.

Chức năng chính

Tạo một kế hoạch bán hàng

 • Thiết lập mục tiêu bán hàng theo số lượng doanh thu theo ngày.
 • Tạo một kế hoạch bán hàng chi tiết bằng cách thiết lập mục tiêu bán hàng theo vị trí, nhân viên bán hàng, nhóm, khách hàng, và sản phẩm.
[Nhập một kế hoạch bán hàng]

Theo dõi kế hoạch bán hàng

 • So sánh các kế hoạch bán hàng với hoạt động bán hàng thực tế.
 • So sánh theo ngày, nhân viên bán hàng, địa điểm, sản phẩm, khách hàng, dự án và nhiều hơn nữa.
 • Điều chỉnh để phù hợp nhất với nhu cầu quản lý.
[So sánh thực tế hàng bán với kế hoạch bán hàng hàng tháng theo cửa hàng và nhân viên bán hàng]