Quản Lý Quy Trình Bán Hàng

Quy trình bán hàng được quản lý khép kín từ bộ phận
này đến bộ phận kia bằng cách lấy dữ liệu từ quy trình trước đó.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Lưu Lượng Hàng Bán

Lưu lượng bán hàng là vô cùng quan trọng và phải được quản lý hiệu quả. Nếu lưu lượng bán hàng chậm hoặc bị hỏng, nó có thể dẫn đến mất bán hàng và khách hàng không hài lòng. Hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng ECOUNT ERP để quản lý lưu lượng bán hàng. ERP ECOUNT giúp các doanh nghiệp quản lý lưu lượng bán hàng trở nên hiệu quả hơn bởi giảm công việc không cần thiết và nguy cơ lỗi.

Vấn đề thường gặp

 • Khó khăn trong việc quản lý các bước từ cung cấp bảng báo giá cho đến xuất hóa đơn một cách kịp thời.
 • Thiếu thống nhất và thông tin trong lưu lượng bán hàng. Hệ thống phòng ban bán hàng không được kết nối với hàng tồn kho, mua hàng, hoặc kế toán..
 • Khó khăn trong việc phản ứng với sự phát triển môi trường kinh doanh và xu hướng của khách hàng.
 • Chậm trễ trong việc thực hiện đơn hàng.
 • Các khoản phải thu không được thu thập trong thời gian mong muốn do các vấn đề xuất hóa đơn.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể quản lý lưu lượng bán hàng và xử lý thông tin trong thời gian thực. Người dùng thường xuyên nâng cao hiệu quả và thông tin liên lạc với một hệ thống tích hợp bán hàng và kế toán.

Lợi ích

 • Tính toán lưu lượng bán hàng bắt đầu từ các báo giá bán hàng, các đơn đặt hàng, giao hàng, và xuất hóa đơn.
 • Chức năng tích hợp dễ dàng nhập liệu và tiết kiệm thời gian vào công việc hành chính.
 • Không cần phải nhập dữ liệu nhiều lần - hoạt động bán hàng được thể hiện trong hệ thống tồn kho, kế toán, và sản xuất.
 • Sửa đổi các lĩnh vực, màn hình nhập liệu, mẫu, và các báo cáo để phù hợp với nhu cầu của công ty bạn.
 • Hỗ trợ các chức năng cần thiết cho việc bán hàng bao gồm cả quản lý hàng hóa, quản lý giá hàng tồn kho và quản lý tồn kho an toàn, kiểm tra hạn mức tín dụng và nhiều hơn nữa.
 • Quy trình bán hàng dễ dàng bằng cách sử dụng mã vạch, Ứng dụng Mạ Vạch, máy bán hàng (POS), ứng dụng di động, các tiện ích ECOUNT trong Excel và nhiều hơn nữa.

Chức năng chính

Quản lý báo giá

 • Tạo lên đến 50 mẫu biểu báo giá.
 • Ngay lập tức gửi đến khách hàng bảng báo giá qua thư điện tử hoặc Cổng thông tin CS.
 • Phê duyệt giá bán hàng một cách nhanh chóng với tính năng phê duyệt trực tuyến, phê duyệt điện tử.
[In một Bảng Báo Giá]

Quản lý đơn bán hàng và hàng tồn kho an toàn

 • Tải bảng báo giá bán hàng hiện có để ngay lập tức tạo ra một đơn bán hàng.
 • Kiểm tra chi tiết đơn theo ngày đến hạn và quản lý quy trình hiệu quả hơn.
 • Tạo báo cáo bao gồm một danh sách đơn bán hàng, tình trạng báo giá chưa quyết, đơn bán hàng chưa quyết, tổng kết đơn bán hàng và nhiều hơn nữa.
 • Tạo đơn mua hàng dựa trên điều kiện đơn bán hàng.
[Đơn Bán Hàng Chưa Quyết]

Hợp lý hóa quy trình bán hàng

 • Sau khi bán hàng mới được nhập vào hệ thống, việc kiểm kê sẽ tự động khấu trừ.
 • In phiếu bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.
 • Sắp xếp hợp lý quá trình tải lên để đơn bán hàng tương ứng với bán hàng mới.
 • Quản lý số lượng tồn kho không được bán ra thị trường.
 • Tìm kiếm tình trạng bán hàng và tổng kết bao gồm cả kết quả bán hàng theo người bán hàng.
 • Thiết lập các mẫu biểu bán hàng và thiết lập các báo cáo theo nhu cầu của công ty bạn.
 • Nhanh chóng xác minh mức hàng tồn kho hoặc hạn mức tín dụng của khách hàng trước khi hoàn tất bán hàng.
 • Nhập bán hàng mới bằng mã vạch, Ứng dụng Mạ Vạch, máy bán hàng (POS), tiện ích ECOUNT trong Excel, điện thoại di động và hơn nữa.
[Sổ Khách Hàng]

Quản lý thời gian hoàn thành

 • Tạo đơn vận chuyển hàng bằng cách tải đơn đặt hàng hoàn thành.
 • Sửa khi đơn vận chuyển hàng đang được tiến hành hoặc hoàn thành.
 • Tìm kiếm và in trạng thái đơn vận chuyển hàng.
[Tình Trạng Đơn Vận Chuyển Hàng]

Quản lý hoá đơn bán hàng

 • Ngay lập tức xuất hóa đơn bán hàng sau khi bán một mặt hàng.
 • Xuất nhiều phiếu bán hàng cho một hoá đơn duy nhất và áp dụng giảm giá.
 • Thẩm định trạng thái trước khi lập hóa đơn sau khi bán hàng.
 • Xem tình trạng các khoản phải thu theo người phụ trách hoặc khách hàng.
 • Giảm thời gian lập hóa đơn với một hệ thống kế toán được tích hợp.
[Phải Thu theo Người Phụ Trách/Khách Hàng]