Phiếu Bán Hàng

Phiếu bán hàng mang ý nghĩa là sự xác nhận lần cuối của quá trình bán hàng.
Theo đó, các thông tin liên quan đến số tiền, mặt hàng, công nợ,
doanh thu sẽ được truyền tải đến bộ phận liên
quan ngay lập tức để xử lý bước tiếp theo bằng phương pháp hiệu quả nhất chỉ có ở Ecount ERP.

TÍNH NĂNG

Phiếu Bán Hàng

Khi bán hàng xảy ra, nhiều phòng ban cần phải được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác để đảm bảo xử lý đúng dữ liệu và hồ sơ mới. ECOUNT ERP giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý phiếu bán hàng một cách thuận tiện và hiệu quả với một phần mềm tích hợp quản lý bán hàng. Người dùng không chỉ có thể tải lên các dữ liệu bán hàng mới, mà còn cập nhật từ các phòng ban khác, sổ sách, và báo cáo.

Vấn đề thường gặp

 • Dữ liệu bán hàng không thể được nhập vào nhiều nơi cùng một thời điểm.
 • Lỗi thường gặp xảy ra khi nhập dữ liệu trong hệ thống nhiều phòng ban.
 • Phòng ban kế toán và hàng tồn kho không được thông báo doanh số bán hàng mới và những thay đổi trong hàng tồn kho.
Với ECOUNT ERP, bạn có thể giảm thiểu các lỗi và thời gian gặp phải với ghi nhận bán hàng mới và tạo ra phiếu bán hàng.
Bạn có thể tạo mẫu, in phiếu bán hàng, và gửi cho khách hàng thông qua thư điện tử hoặc cổng thông tin khách hàng (CS).

Lợi ích

 • Giảm thời gian và lỗi với chức năng tự động và hệ thống tích hợp - tích hợp với phòng ban kế toán, tồn kho, mua hàng, và cổng thông tin khách hàng.
 • Giao tiếp giữa các phòng ban tốt hơn
 • Bạn có thể tùy chỉnh chương trình theo đặc thù công việc kinh doanh của công ty.
 • Giảm sự phụ thuộc vào Excel trong quản lý bán hàng.
 • Ứng dụng Mạ Vạch giúp xử lý Bán Hàng và email hóa đơn đến khách hàng ngay lập tức.

Chức năng chính

Sau khi bán hàng mới được nhập vào hệ thống

 • Phiếu bán hàng có thể được in ngay lập tức.
 • Số dư hàng tồn kho, danh mục hàng tồn kho, lịch sử của khách hàng, và các khoản phải thu sẽ được tự động cập nhật.
[Phiếu Bán Hàng]

Mẫu phiếu bán hàng có thể tùy chỉnh

 • Phần trên cùng của phiếu bán hàng có thể được sửa đổi để bao gồm thông tin khách hàng.
 • Thêm hoặc xóa các mục dựa trên đặc thù của công ty.
 • Thiết lập dưới của mẫu để bao gồm thêm các thông tin như số tài khoản, các khoản phải thu, vv.
[Mẫu Phiếu Bán Hàng Tùy Chỉnh]

Chuyển tiếp phiếu bán hàng

 • Gửi 1 phiếu bán hàng mới cho khách hàng thông qua thư điện tử hoặc cổng thông tin khách hàng.
 • Đính kèm hình ảnh của sản phẩm hoặc hàng hoá vào phiếu bán hàng.
 • Khách hàng có thể kiểm tra chi tiết giao dịch ngay lập tức thông qua cổng thông tin khách hàng.
 • Ứng dụng Mã Vạch giúp xử lý Bán Hàng và email hóa đơn đến khách hàng ngay lập tức.
[Gửi Phiếu Bán Hàng qua Thư Điện Tử]