ERP Ổn Định Với Điện Toán Đám Mây

Chúng tôi tin rằng hệ thống của chúng tôi là chỗ
lưu trữ an toàn để cất giữ thông tin quan trọng của quý khách.

TÍNH NĂNG

ERP Ổn Định Với Điện Toán Đám Mây

Sự ổn định của phần mềm rất quan trọng khi lựa chọn một phần mềm dịch vụ ERP, hoặc ngay cả với bất cứ một hệ thống ERP nào khác. Doanh nghiệp muốn chắc rằng phần mềm phải ổn định, bảo mật và có thể chịu được với lưu lượng người sử dụng cao.
ECOUNT ERP cung cấp một hệ thống ERP bảo mật, ổn định cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mà không phải lo lắng về các trở ngại về việc thường xuyên bảo trì như những hệ thống trước đây.

Vấn đề thường gặp

 • Do dự khi lưu trữ các thông tin kinh doanh quan trọng trên điện toán đám mây.
 • Không chắc về cấu hình ERP dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Thiết lập mạng lưới bảo mật trên các hệ thống trước đây rất tốn kém và khó duy trì.
 • Doanh nghiệp nhỏ không đủ nguồn lực để duy trì mạng lưới bảo mật.

Lợi ích

 • ECOUNT luôn hoạt động 99,9%.
 • Không cần phải quan tâm để lưu lượng người sử dụng và thời gian gián đoạn.
 • Người sử dụng không cần phải thực hiện việc bảo trì hệ thống. ECOUNT có kế hoạch bảo trì thường xuyên ngay cả trong giờ nghỉ.
 • Dữ liệu của khách hàng luôn được lưu trữ trên nhiều máy chủ để tăng tính bảo mật và ổn định.
 • Nhân viên ECOUNT hoàn toàn không thể lấy được dữ liệu của khách hàng.
 • Người sử dụng có thể thiết lập quyền truy cập của ECOUNT.

Chức năng chính

Sự ổn định của ECOUNT ERP

 • Dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu bảo mật và sao lưu dự phòng mỗi ngày.
 • Dữ liệu được lưu trữ trên nhiều máy chủ khác nhau, nếu một máy chủ gặp trở ngại thì sẽ không ảnh hưởng đến máy khác.
 • Nguồn dự trữ điện được dùng trong trường hợp có sự cố mất điện.
 • Máy chủ luôn được giám sát 24 giờ mỗi ngày để chống lại mọi sự tấn công có thể xảy ra.
 • Tất cả nâng cấp đều được thực hiện vào giờ nghỉ.
 • Phần mềm ERP có thiết lập bảo mật và ngăn chặn IP để ngăn ngừa các truy cập không cho phép vào phần mềm.
 • Người dùng theo dõi thay đổi để xem khi nào và ở đâu dữ liệu được điều chỉnh hay xóa.