Bảo Mật Dữ Liệu

Phần lớn các doanh nghiệp cho rằng vấn đề an toàn dữ liệu là rất quan
trọng nhưng do cho phí và nguồn nhân lực liên quan quá lớn nên luôn đắn đo
mỗi khi chọn lựa các hệ thống bảo mật.

TÍNH NĂNG

Bảo Mật Dữ Liệu

Bảo mật dữ liệu ERP luôn gặp nhiều khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp nhỏ. Khi chọn một ERP nền tảng điện toán đám mây để sử dụng, điều cần thiết là tìm ra giải pháp sử dụng một tiêu chuẩn mới nhất để giữ cho thông tin luôn an toàn.
Chúng tôi tin rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Mặc dù ECOUNT là một giải ERP hợp lý, nhưng chi phí thấp không có nghĩa là bảo mật thấp.

Vấn đề thường gặp

 • Sao lưu ổ cứng gặp thất bại và dữ liệu bị mất hoàn toàn.
 • Phải thực hiện nhiều giai đoạn sao lưu thường xuyên trong trường hợp ổ cứng thất bại.
 • Dữ liệu bị mất khi máy tính bị mất hoặc hư hỏng.
 • Dữ liệu thường không được lưu trữ an toàn.
Trách nhiệm bảo mật không bị xem nhẹ tại ECOUNT ERP. Chúng tôi có được các công cụ cần thiết để bảo đảm dữ liệu của khách hàng luôn an toàn từ những đe dọa và mất mát. Chúng tôi đạt chứng chỉ ISO 27001 vì thế khách hàng của chúng tôi hiểu rằng dữ liệu tối mật của họ luôn được an toàn. Không chỉ các dữ liệu phần mềm được giữ an toàn, ngay cả thông tin doanh nghiệp qua điện thoại
và email vẫn được giữ an toàn.

Lợi ích

 • Sử dụng hệ thống ERP với khả năng bảo mật cao, chúng tôi có chứng chỉ ISO 27001.
 • Dữ liệu được lưu trữ an toàn mà không mất chi phí thiết lập mạng lưới và phòng IT.
 • Rủi ro mất dữ liệu rất thấp.
 • Chia sẻ dữ liệu trên hệ thống an toàn hơn tài khoản email truyền thông.
 • Tất cả dữ liệu phần mềm đều được mã hóa.
 • Quản lý việc truy cập và quyền hạn của nhân viên.

Chức năng chính

Chứng chỉ ISO 27001

 • ECOUNT ERP nhận chứng chỉ ISO 27001 vào tháng 12 năm 2011.
  Chứng chỉ ISO cho thấy tổ chức có tiêu chuẩn bảo mật rất cao trong việc sẵn sàng và ngăn chặn các đe dọa bảo mật dữ liệu.
 • Chúng tôi tiếp tục tăng cường năng lực để quản lý thông tin quan trọng của khách hàng ngày càng an toàn.

Đo lường độ bảo mật

 • Tất cả dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm bảo mật dữ liệu và trên nhiều máy chủ khác nhau nhằm tránh trường hợp máy chủ gặp sự cố. Các máy chủ của chúng tôi không đặt tại văn phòng ECOUNT.
 • Tất cả dữ liệu gửi và nhận thông qua phần mềm đều được mã hóa.
 • Dữ liệu được sao lưu đều đặn trên nhiều máy chủ.
[Chức năng sao lưu dữ liệu trên ERP]

Chính sách bảo mật đối với nhân viên ECOUNT

 • Nhân viên ECOUNT chỉ có thể truy cập vào dữ liệu khách hàng từ địa chỉ IP tại công ty làm việc.
 • Khách hàng có thể hạn chế nhân viên truy cập ECOUNT.
 • Chỉ có các nhà phát triển ECOUNT nhất định mới có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.
[Thiết lập Cho Phép Truy Cập từ chức năng của ECOUNT]