Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ để giúp các doanh nghiệp có thể dễ
dàng kiểm tra các báo cáo từ các chi nhánh, hội sở, văn phòng ở nước ngoài,
đồng thời vấn đề ngôn ngữ cũng được giải quyết.

TÍNH NĂNG

Thiết lập theo quốc gia

Nhiều doanh nghiệp có văn phòng, nhà kho, nhà máy, khách hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới, và hệ thống ERP của họ có thể nên được làm việc mọi nơi. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi ích từ hệ thống phần mềm dịch vụ ERP có thể làm việc trên nhiều quốc gia khác nhau. ECOUNT ERP có thiết lập thiếu quốc gia để tùy chỉnh phần mềm với nhiều ngôn ngữ và quốc gia.

Vấn đề thường gặp

 • Giao dịch kinh doanh diễn ra bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ khác nhau.
 • Khoảng cách càng xa giữa các hoạt động kinh doanh, càng khó khăn trong việc chia sẻ công việc và quản lý các văn phòng kinh doanh.
 • Các quản lý tại văn phòng chính không thể nhận báo cáo từ các văn phòng nước ngoài dễ dàng hoặc đúng thời gian.
 • Các phần mềm hiện nay gặp khó khăn để thiết lập thêm ngôn ngữ khác.
 • Phần mềm cài đặt không dựa vào nền tảng Internet hoặc ngôn ngữ không dễ thay đổi.

Lợi ích

 • Đã được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ.
 • Dễ dàng thiết lập mức thuế và tiền tệ tại quốc gia đó.
 • Doanh nghiệp có thể quản lý hoạt động kinh doanh tại nước ngoài một cách dễ dàng hơn.
 • Khách hàng và nhà cung cấp có thể dùng Cổng Hỗ Trợ khách hàng với ngôn ngữ của họ.
 • Phần mềm dịch vụ ERP cho phép tất cả dữ liệu đã nhập sẽ được áp dụng vào hệ thống cho dù địa điểm kinh doanh ở đâu.
 • Tùy chỉnh phần mềm phù hợp với yêu cầu của các quốc gia khác nhau.

Chức năng chính

Thiết lập theo quốc gia

 • Thiết lập quốc gia và múi giờ.
 • Chọn ngôn ngữ sử dụng cho từng tài khoản người dùng
 • Dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ - Hỗ trợ hiện tại có Anh, Nhật, Hàn, Việt, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
[Chọn ngôn ngữ sử dụng]

Nội tệ và Ngoại tệ

 • Thiết lập tiền tệ được dùng trong phần mềm hoặc dùng cho từng giao dịch.
 • Ghi nhận các ngoại tệ cho bán và mua hàng ở nước ngoài.
 • Các giao dịch trong và ngoài nước được quản lý độc lập.
 • Quản lý ngoại tệ chính xác bằng cách thiết lập đơn giá.
[Áp dụng loại Ngoại Tệ và tỷ giá khi nhập dữ liệu tại Mua Hàng Mới]

Mức thuế nội địa và nước ngoài

 • Áp dụng dễ dàng các mức thuế khác nhau cho các giao dịch nước ngoài, địa điểm và mặt hàng.
 • Áp dụng thuế Giá trị gia tăng hoặc thuế địa phương.
[Thiết lập mức thuế theo quốc gia]

Ngôn ngữ cho Hệ Thống Kế Toán và các thiết lập khác

 • Phần mềm hiện tại hỗ trợ Hệ Thống Kế Toán bằng Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Hoa (Phổ Thông), nhưng có thể dễ dàng đổi sang bất cứ ngôn ngữ nào khác.
 • Mã, Tên và các chức năng của Hệ Thống Kế Toán có thể được tùy chỉnh theo đúng quy định của quốc gia đó.
 • Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo cáo Hoạt Động Kinh Doanh hoặc các Báo cáo tài chính khác đều có thể được tạo ra cho hoạt động trong nước và nước ngoài.
[Tùy chỉnh Hệ Thống Kế Toán và Thuế]