Chuyển Và Tải Dữ Liệu

Khi muốn sử dụng một chương trình mới,
các doanh nghiệp đều có những băn khoăn về quá trình và
phương pháp chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ qua mới.

TÍNH NĂNG

Chuyển Và Tải Dữ Liệu

Chuyển dữ liệu vào hệ thống mới luôn làm tốn nhiều thời gian và làm gián đoạn tạm thời công việc kinh doanh.
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tận dụng các nguồn lực giới hạn một cách hiệu quả là việc làm quan trọng. Để thực hiện quá trình chuyển dữ liệu,
đặc biệt là các dữ liệu lớn, ECOUNT ERP cung cấp giải pháp đơn giản giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu.

Vấn đề thường gặp

 • Chuyển dữ liệu là việc rất khó khăn khi sử dụng một hệ thống mới.
 • Khó quản lý một số lượng dữ liệu lớn ngay cả đó là tải xuống hay tải lên.
 • Nhập dữ liệu về kế toán hoặc quản lý hàng hóa vào hệ thống ERP tốn nhiều thời gian.
 • Nhập dữ liệu bằng tay vào hệ thống, đặc biệt đối với số lượng lớn dữ liệu như bán hàng và biến động hàng hóa, luôn không
  hiệu quả.
Với ECOUNT ERP, bạn có hai cách hiệu quả để chuyển dữ liệu. Nếu bạn dùng chức năng tiện ích ECOUNT Excel trong ECOUNT ERP,
bạn có thể dễ dàng chuyển dữ liệu từ hệ thống mà bạn đã dùng, hoặc sổ sách quản lý bằng Excel tới hệ thống ECOUNT ERP. Bạn có thể chuyển số lượng lớn các chứng từ, phiếu bán hàng và dữ liệu mua hàng cùng lúc với chức năng này.

Lợi ích

 • Tải lên và tải xuống trực tiếp trong Excel thông qua tiện ích tích ECOUNT Excel.
 • Dễ dàng chuyển các dữ liệu bán hàng, hàng tồn kho, và kế toán trong Excel sang hệ thống ECOUNT ERP.
 • Tải lên các giao dịch một cách thủ công hoặc tải số lượng lớn thông qua mẫu tải lên trên web.
 • In tất cả dữ liệu theo định dạng Excel.
 • Đơn giản hóa quá trình nhập dữ liệu.

Chức năng chính

Tiện ích ECOUNT Excel

 • Tiện ích Excel hoàn toàn miễn phí giúp đồng bộ với phần mềm ECOUNT để quản lý dữ liệu.
 • Đăng nhập vào ECOUNT trong Excel và có thể tải dữ liệu ngay lập tức.
 • Giúp tải lên số lượng lớn dữ liệu cùng lúc.
 • Tải lên:
  • Điều chỉnh hàng kho, địa điểm và biến động hàng
  • Bán Hàng và Mua Hàng
  • Biên lai và hóa đơn thanh toán
  • Chứng từ kế toán và nhiều chức năng khác.
[Tải dữ liệu Mặt Hàng trong Excel]

Dễ dàng tải dữ liệu

 • Tải xuống mẫu Excel từ mỗi chức năng mà bạn muốn chuyển dữ liệu và tải chúng lên ECOUNT ERP sau khi xử lý.
 • Không cần cài đặt phần mềm.
 • Không thuận tiện khi xử lý dữ liệu có lỗi và số lượng lớn vì tối đa số tác vụ cho phép là 300.
 • Thuận tiện cho việc tải nội dung bán và mua hàng sau khi điều chỉnh.
[Tải lên trực tiếp các dữ liệu tại menu liên quan]

Xuất dữ liệu như bảng biểu Excel

 • Xuất hàng loạt các dữ liệu thành bảng biểu Excel.
 • Xuất các báo cáo trên ECOUNT ERP thành một bảng biểu Excel.
[Sao lưu các chứng từ kế toán]