Nâng cấp miễn phí

Môi trường kinh doanh luôn thay đổi dựa trên sự phát triển của công nghệ.
Và tất nhiên sự thay đổi của môi trường kinh
doanh đó cũng đi cùng với sự thay đổi của hệ thống quản lý.

TÍNH NĂNG

Nâng Cấp Hệ Thống ERP

Tất cả hệ thống ERP đều phải được nâng vào thời điểm nào đó. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhận thấy rằng chi phí nâng cấp không rẻ hoặc hệ thống của họ không dễ dàng nâng cấp. Ngay cả với hệ thống ERP điện toán đám mây, cũng cần phải có nhiều
thời gian và tiền bạc để tiến hành nâng cấp. Nhưng với ECOUNT ERP thì chi phí nâng cấp cho hệ thống đều cung cấp miễn phí cho
khách hàng và không có thời gian gián đoạn. Vì ECOUNT hiểu rõ sự khó khăn đó từ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vấn đề thường gặp

 • Doanh nghiệp phải trả chi phí nâng cấp.
 • Những phần mềm cài đặt phải nâng cấp trên từng máy tính. Đối với doanh nghiệp vừa, đây là khoảng thời gian không hiệu quả
  của phòng IT.
 • Nhiều hệ thống không dễ dàng cập nhật.
 • Các doanh nghiệp nhận ra hệ thống không thể đo lường và không đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.
Với ECOUNT ERP, người sử dụng không không còn phải lo lắng về chi phí nâng cấp nữa. Hệ thống sẽ nâng cấp đều đặn với các
chức năng mới mà không thu thêm phí. Tất cả người sử dụng trải nghiệm những tính năng mới ngay lập tức mà không có thời gian gián đoạn nào xảy ra.

Lợi ích

 • Không có chi phí nâng cấp hệ thống.
 • Không xảy ra gián đoạn khi nâng cấp.
 • Dễ dàng sử dụng chức năng mới.
 • Không cập nhật trên từng máy tính vì hệ thống sử dụng nền tảng điện toán đám mây.
 • Bám sát sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Chức năng chính

Nâng cấp đều đặn

 • ECOUNT nâng cấp hệ thống theo kế hoạch đều đặn.
 • Nâng cấp từ những phát triển nhỏ nhất cho đến những tính năng mới.
 • Nâng cấp đồng bộ cho tất cả người sử dụng, không có sự khác biệt giữa các máy tính.
 • ECOUNT luôn nâng cấp hệ thống có thể làm việc với phiên bản mới nhất của trình duyệt và hệ điều hành.
 • Hệ thống được nâng cấp để làm việc hiệu quả đồng bộ trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng.
[Nâng cấp]

Yêu cầu chức năng

 • Người sử dụng dễ dàng yêu cầu các chức năng mới cho hệ thống.
 • Yêu cầu chức năng của người dùng sẽ được triển khai trong suốt kế hoạch nâng cấp.