Mobile ERP

Ứng dụng ERP trên di động không đơn thuần chỉ là ứng dụng để xem thông thường.
Các tác vụ xử lý công việc đều có thể từ lý qua ứng dụng ERP như trên
máy tính và còn có một số tính năng chỉ hỗ trợ qua ứng dụng,

TÍNH NĂNG

Ứng dụng điện thoại

Tiến bộ nhanh chóng trong Công nghệ điện thoại đang khó nắm bắt được khi môi trường kinh doanh đang ngày càng thay đổi. Với ựng dụng Ecount trên điện thoại, bạn có thể sử dụng phần mềm ERP trong thời gian làm việc và thậm chí khi bạn đang ở trên đường hoăc cách xa văn phòng.

Vấn đề thường gặp

 • Người dùng truy cập thông tin và chia sẻ công việc một cách dễ dàng trong thời gian làm việc.
 • Phần mềm yêu cầu người dùng quét mã vạch trên web trước.
 • Việc thiếu phần đọc mã vạch của điện thoại cái mà có thể đồng bộ với ERP một cách tự động.
 • Tăng sự phụ thuộc vào thiết bị điện thoại ở nơi làm việc.

Lợi ích

 • Có thể sử dụng tất cả các phân hệ sẵn có trên máy tính trong một môi trường điện thoại được tối ưu hóa với ứng dụng điện thoại.
 • Quản lý công việc từ các địa điểm khác nhau mang đến hiểu quả cao hơn.
 • Đăng nhập vào Bán hàng bằng việc quét mã vạch thông qua thiết bị Camera trong điện thoại, giúp bạn thao tác dễ dàng và giảm khối lượng công việc.

Chức năng chính

Sử dụng ERP mọi lúc mọi nơi

 • ECOUNT ERP là hệ thống dựa vào điện toán đám mây 100%, cho phép người dùng truy cập tất cả các phân hệ giống như trên máy tính trên thiết bị điện thoại.
 • Với ứng dụng Điện thoại Ecount, người dùng có thể dễ dàng sử dụng Ecount ERP thông qua phiên bản điện thoại được tối ưu hóa.
 • Người dùng có thể phê duyệt các đơn và đưa ra chỉ thị công việc ở mọi nơi, thậm chí khi tính chất công việc đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên.
[Màn hình đăng nhập]

Chức năng quét Mã vạch

 • Ứng dụng Điện thoại Ecount có thể sử dụng thiết bị Camera trên điện thoại để tiến hành phiếu bán hàng bằng việc quét nhãn mã vạch của sản phẩm đã được đăng ký trước đó trong phần mềm.
 • Phiếu bán hàng được tạo thông qua ứng dụng có thể chuyển trược tiếp đến ERP và có thể được mail đến khách hàng ngay tức thì.
 • Tiện ích cho người dùng người mà thường xuyên phải di chuyển để quản lý bán hàng hoặc yêu cầu truy cập khi họ phải đi công tác.
[Ứng dụng Mã Vạch - Quét Mã]