Tài Khoản Người Dùng

Quý khách không còn phải lo lắng về vấn đề chi phí khi
thêm tài khoản người dùng vào hệ thống ERP.
Chi phí phát sinh người dùng chỉ áp dụng cho một số tính năng nâng cao.

TÍNH NĂNG

Tài Khoản Người Dùng

Nhiều phần mềm ERP hiện nay có chính sách giá là tính trên người sử dụng, điều này làm cho giá của hệ thống ERP tốn kém và
trở nên đắt đỏ một khi doanh nghiệp phát triển. ECOUNT ERP hoàn toàn khác, phần mềm của ECOUNT cho doanh nghiệp không giới hạn
tài khoản người dùng, vì chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần giải pháp ERP với chi phí rõ ràng cho chủ doanh nghiệp an tâm phát triển kinh doanh.

Vấn đề thường gặp

 • Doanh nghiệp không có hệ thống ERP hiện tại luôn gặp khó khăn khi chia sẻ dữ liệu trong khi bị giới hạn truy cập vào các dữ liệu quan trọng.
 • Doanh nghiệp phải trả cho số tài khoản truy cập vào phần mềm ERP. Chi phí làm cho tổng chi phí của chủ doanh nghiệp phải trả cho hệ thống ERP cao hơn rất nhiều.
 • Khó khăn quản lý dữ liệu và nhiệm vụ giữa các nhân viên với nhau.
Với ECOUNT ERP, doanh nghiệp có thể tạo không giới hạn người sử dụng trong phần mềm.
ECOUNT giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý việc truy cập vào thông tin khách hàng và các dữ liệu quan trọng khác.

Lợi ích

 • Phí dịch vụ bao gồm không giới hạn người sử dụng.
 • ID của người dùng đặc biệt có thể tạo Theo dõi thay đổi trong hệ thống.
 • Dễ dàng thiết lập và điều chỉnh cấu hình bảo mật.
 • Ngăn chặn các nhân viên không có thẩm quyền xem các tài liệu nhạy cảm.
 • Giúp hệ thống cởi mở và an tâm hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Chức năng chính

Quản lý người dùng

 • Thiết lập ID Chủ và ID người dùng có khả năng thiết lập cấu hình phầm mềm, thêm người sử dụng và điều chỉnh chức năng của người sử dụng.
 • Theo dõi hoạt động của người sử dụng trong thời gian 3 tháng.
 • Không giới hạn tài khoản người dùng.
[Thiết lập chức năng thường sử dụng]

Thiết lập truy cập dữ liệu

 • Thiết lập truy cập của người dùng để gia tăng bảo mật dữ liệu.
 • Thiết lập địa chỉ IP có thể truy cập theo người sử dụng.
 • Thiết lập thời gian mà phần mềm cho phép người dùng truy cập.
[Các thiết lập khác về quyền hạn truy cập]

Thiết lập thông tin và chức năng có thể truy cập

 • Thiết lập các chức năng có thể sử dụng cho từng người sử dụng.
 • Thiết lập cho người sử dụng khi nào có thể xem hoặc nhập dữ liệu trong các chức năng được cho phép.
 • Chỉ định phòng ban, địa điểm, mặt hàng và khách hàng được phép sử dụng.
 • Tạo nhóm truy cập cho các cấu hình truy cập khác nhau.
 • Người sử dụng có thể cá nhân hóa trang cá nhân (MyPage) với các chức năng cần thiết.